403

Forbidden

Offisiell Understatuskoder
Denne forespørselen er ikke tillatt

Generell forklaring av 403-statuskoden

Denne tekstblokken er dessverre bare tilgjengelig på engelsk.

The HTTP status code 403 Forbidden is returned when a client sends a request to a server, but the server rejects the request due to permission issues. For example, if a username and password are stored in the .htpasswd and .htaccess, and this data is entered incorrectly, the HTTP status code 403 Forbidden is returned. This means that the client does not have the necessary permissions to access the requested resource. A common example is when a user tries to access a protected page for which they do not have access permission, or when a server denies access to a particular resource due to IP-based restrictions or authentication issues.

Spesifikasjon av HTTP-statuskoden 403

Statuskoden 403 Forbidden indikerer at serveren har forstått forespørselen, men nekter å godkjenne den. En server som ønsker å offentliggjøre hvorfor forespørselen er avvist, kan beskrive årsaken i svarets nyttelast (hvis noen). Hvis autentiseringsopplysninger ble oppgitt i forespørselen, anser serveren dem som utilstrekkelige for å gi tilgang. Klienten SKAL IKKE automatisk gjenta forespørselen med samme legitimasjon. Klienten KAN gjenta forespørselen med ny eller annen legitimasjon. En forespørsel kan imidlertid bli avvist av grunner som ikke er relatert til legitimasjonen. En opprinnelsesserver som ønsker å "skjule" eksistensen av en forbudt målressurs, KAN i stedet svare med statuskode 404 (ikke funnet).

Kilde / Sitat fra: 403 Forbidden HTTP-statuskoden er spesifisert av seksjon 6.5.3 i RFC7231.

Hvordan kaste en 403-statuskode med PHP?

For å kaste HTTP-statuskoden 403 på en nettside kan PHP-funksjonen http_response_code brukes. Syntaksen er som følger: http_response_code(403) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Test 403 HTTP-statuskoden

For å kunne vise HTTP-statuskoden (i dette tilfellet 403 Forbidden) og annen informasjon på klientsiden, må utviklingskonsollen åpnes med F12. Naviger deretter til fanen "Nettverk". Nå kan siden åpnes, nettstedet (eksempel index.php) skal være synlig i nettverksfanen. Dette må velges, og deretter må Herder-delen velges. Brukeren vil da se følgende resultat:

Statuskode 403 Forbidden
Oversikt
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=403
Status: 403 Forbidden
De: Network
IP-adresse: XX.XX.XX.XX
Statuskode 403 Forbidden

Hvordan løser jeg problemet med 403-statuskoden?

HTTP-statuskoden 403 Forbidden indikerer at serveren har forstått forespørselen, men avviser den av en eller annen grunn. Det betyr at du ikke har de nødvendige tillatelsene til å få tilgang til den forespurte ressursen.

For å løse problemet med HTTP-statuskode 403 Forbidden kan du følge disse trinnene:

  • Sjekk nettadressen: Kontroller at URL-adressen du har angitt, er korrekt og peker til riktig ressurs eller fil. Se også etter skrivefeil eller ekstra tegn i URL-en.
  • Tøm hurtigbufferen og informasjonskapslene: Noen ganger kan en feil i hurtigbufferen eller en konflikt med informasjonskapsler føre til en 403 Forbidden-feil. Tøm nettleserens hurtigbuffer og informasjonskapsler for å sikre at du får den nyeste versjonen av nettstedet.
  • Sjekk tillatelser: Kontroller at du har de nødvendige tillatelsene for å få tilgang til den forespurte ressursen. Dette er spesielt viktig hvis det er en beskyttet ressurs som bare er tilgjengelig for bestemte brukere eller brukergrupper. Sjekk legitimasjonen din og kontakt administratoren om nødvendig.
  • Sjekk serverkonfigurasjonen: Statuskoden 403 Forbidden kan også oppstå hvis serveren er konfigurert til å nekte tilgang til visse filer eller kataloger. Kontroller serverkonfigurasjonen for å sikre at de nødvendige filene og katalogene er tilgjengelige.
  • Kontroller brannmuren og sikkerhetsprogramvaren: Det hender at en brannmur eller sikkerhetsprogramvare blokkerer tilgangen til visse nettsteder eller ressurser. Kontroller at brannmuren eller sikkerhetsprogramvaren er konfigurert til å tillate tilgang til det aktuelle nettstedet.
  • Kontakt eieren eller administratoren av nettstedet: Hvis trinnene ovenfor ikke fungerer, eller hvis du ikke har tilgang til de nødvendige tillatelsene for å løse problemet, er det best å kontakte eieren eller administratoren av nettstedet. Forklar problemet og oppgi så mye informasjon som mulig for å hjelpe til med feilsøkingen.

Det er viktig å merke seg at løsningen på 403 Forbidden-statuskoden avhenger av den spesifikke situasjonen, og at noen av de nevnte trinnene kanskje ikke gjelder for akkurat ditt scenario. Det kan også være at problemet ligger på serversiden, og at du som sluttbruker har begrensede muligheter til å løse det. I slike tilfeller er det best å kontakte nettstedets eier eller administrator for å få ytterligere hjelp.

Slik oppretter du din egen feilside for statuskode 403

Det er relativt enkelt å lage din egen 403 Forbidden-feilside med både "Apache" og "NGINX" webservere.

Apache Webserver

Webserveren "Apache" er en av de vanligste webserverne på Internett. For å lage din egen 403 Forbidden-feilside i "Apache", må følgende endring gjøres i følgende fil.

File: .htaccess
ErrorDocument 403 /errors/403.html

NGINX Webserver

I likhet med webserveren "Apache" er "NGINX" også mye brukt på Internett. For å lage din egen 403 Forbidden-feilside i "NGINX", må følgende endring gjøres i følgende fil.

File: sites-enabled/default
error_page 403 /403.html;
location = /403.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Nettleserkompatibilitet for 403-statuskoden

Chrome Yes
Edge Yes
Firefox Yes
Opera Yes
Safari Yes
Chrome Android Yes
Firefox for Android Yes
Opera Android Yes
Safari on iOS Yes
Internet Yes
WebView Android Yes

Hvilke SEO-effekter har statuskoden 403?

HTTP-statuskoden 403 Forbidden indikerer at tilgang til en bestemt ressurs på en webserver har blitt nektet. Dette kan skje av ulike årsaker, f.eks. på grunn av manglende tillatelser. Statuskoden har ikke bare direkte innvirkning på brukeropplevelsen, men også relevante konsekvenser for søkemotoroptimalisering (SEO).

Tilgjengelighet og gjennomsøking med HTTP-statuskode 403 Forbidden

Et grunnleggende mål for SEO er å sikre at innholdet på nettstedet kan gjennomsøkes og indekseres av søkemotorroboter uten problemer. Hvis en robot nektes tilgang til en ressurs på grunn av en 403 Forbidden-statuskode, vil siden ikke bli inkludert i søkeindeksen. I det lange løp kan dette føre til at innhold som kan være relevant for søk, ikke vises i søkeresultatene, noe som har en direkte innvirkning på nettstedets organiske trafikk.

Brukeropplevelse og tillit

Utover det tekniske aspektet ved tilgjengelighet spiller brukeropplevelsen en avgjørende rolle i SEO. En side som ofte gir statuskoden 403 Forbidden, kan føre til frustrasjon hos brukerne. Hvis sider som vises i søkeresultatene, er utilgjengelige, kan brukerne miste tilliten til nettstedet og kanskje gå over til en konkurrent. Søkemotorer kan også oppdage dette og redusere nettstedets troverdighet i rangeringen.

Potensial for duplisert innhold med 403 Forbidden-statuskoden

I noen tilfeller kan en 403 Forbidden-statuskode føre til at innhold dupliseres på forskjellige nettadresser, spesielt hvis nettredaktører prøver å gjøre det forbudte innholdet tilgjengelig ved å omdirigere eller kopiere det til et annet sted. Duplisert innhold kan være problematisk fordi søkemotorene kan ha problemer med å finne den relevante versjonen av siden. Dette kan resultere i at feil versjon av siden vises i søkeresultatene, eller at rangeringen generelt blir dårligere.

Konklusjon om SEO-effekten av statuskode 403 Forbidden

En HTTP-statuskode 403 Forbidden Forbidden er kritisk fra et SEO-perspektiv. Ikke bare hindrer den gjennomsøking og indeksering av søkemotorroboter, men den kan også påvirke brukeropplevelsen og øke risikoen for duplisert innhold. Det er derfor viktig å utføre regelmessige kontroller for å identifisere og løse slike problemer for å optimalisere nettstedets SEO-ytelse.

Konstanter i programmeringsspråk

HttpStatusCode.Forbidden
http.StatusForbidden
Response::HTTP_FORBIDDEN
httplib.FORBIDDEN
http.client.FORBIDDEN
http.HTTPStatus.FORBIDDEN
:forbidden

Eksempel på "Klientforespørsel" og "Serverrespons" med HTTP-statuskode 403

Client request:

GET /securedpage.php HTTP/1.1
Host: www.example.org

Server response:

HTTP/1.1 403 Forbidden
Content-Type: text/html

<html>
<head><title>403 Forbidden</title></head>
<body>
<h1>Forbidden</h1>
<p>You don't have permission to access /securedpage.php on this server.</p>
</body>
</html>

Understatuskoder til 403-statuskoden

Understatuskoder er rent tekniske, og skal aldri sendes til brukeren. Hvis for eksempel statuskode 403.1 kastes, kan den logges, men statuskode 403 vil bli sendt til brukeren.:
403.1 Execute access forbidden
HTTP IIS, Uoffisielt
403.2 Read access forbidden
HTTP IIS, Uoffisielt
403.3 Write access forbidden
HTTP IIS, Uoffisielt
403.4 SSL required
HTTP IIS, Uoffisielt
403.5 SSL 128 required
HTTP IIS, Uoffisielt
403.6 IP address rejected
HTTP IIS, Uoffisielt
403.7 Client certificate required
HTTP IIS, Uoffisielt
403.8 Site access denied
HTTP IIS, Uoffisielt
403.9 too many clients are trying to connect to the web server
HTTP IIS, Uoffisielt
403.10 web server is configured to deny Execute access
HTTP IIS, Uoffisielt
403.11 Password has been changed
HTTP IIS, Uoffisielt
403.12 Mapper denied access
HTTP IIS, Uoffisielt
403.13 Client certificate revoked
HTTP IIS, Uoffisielt
403.14 Directory listing denied
HTTP IIS, Uoffisielt
403.15 Client access licenses have exceeded limits on the web server
HTTP IIS, Uoffisielt
403.16 Client certificate is untrusted or invalid
HTTP IIS, Uoffisielt
403.17 Client certificate has expired or is not yet valid.
HTTP IIS, Uoffisielt
403.18 Cannot execute requested URL in the current application pool
HTTP IIS, Uoffisielt
403.19 Cannot execute CGI applications for the client browser in this application pool
HTTP IIS, Uoffisielt
403.20 Passport logon failed
HTTP IIS, Uoffisielt
403.21 Source access denied
HTTP IIS, Uoffisielt
403.22 Infinite depth is denied
HTTP IIS, Uoffisielt
403.501 Too many requests from the same client IP; Dynamic IP Restriction Concurrent request rate limit reached
HTTP IIS, Uoffisielt
403.502 Too many requests from the same client IP; Dynamic IP Restriction Maximum request rate limit reached
HTTP IIS, Uoffisielt
403.503 the IP address is included in the Deny list of IP Restriction
HTTP IIS, Uoffisielt
403.504 the host name is included in the Deny list of IP Restriction
HTTP IIS, Uoffisielt

Bloggartikler

Forskjellen mellom HTTP-statuskode 402 og 403

Når vi arbeider med World Wide Web og kommunikasjonen mellom servere og klienter, støter vi på ulike statuskoder som beskriver tilstanden til en HTTP-forespørsel. To av disse statuskodene som ofte ...

SEO og HTTP-statuskoder: En omfattende analyse

Optimalisering av et nettsted for søkemotorer (SEO) er en kompleks oppgave. Et av de ofte oversette, men avgjørende aspektene for en god rangering er HTTP-statuskoder. Disse små tresifrede kodene i...

Forfatter: Tony Brüser
Forfatter: Tony Brüser

Tony Brüser er en entusiastisk webutvikler med en forkjærlighet for HTTP-statuskoder.

LinkedInGitHub