CodeIgniter

Utviklingsmiljøet: CodeIgniter

CodeIgniter: Generelt

CodeIgniter er et lett PHP-rammeverk som gir utviklere verktøy og struktur til å bygge webapplikasjoner raskt og effektivt. Det er kjent for å være enkelt å sette opp, ha oversiktlig dokumentasjon og god ytelse. CodeIgniter legger vekt på en slank struktur uten for mye overhead, slik at utviklerne kan fokusere på de viktigste delene av applikasjonen.

CodeIgniter: HTTP Konstanter

$this->response($data, HTTP_OK);