405

Method Not Allowed

Offisiell Understatuskoder
Metoden som brukes for forespørselen er ikke tillatt

Spesifikasjon av HTTP-statuskoden 405

Statuskoden 405 Method Not Allowed indikerer at metoden som mottas i forespørselslinjen er kjent av opprinnelsesserveren, men ikke støttes av målressursen. Opprinnelsesserveren MÅ generere et Allow header-felt i et 405 Method Not Allowed-svar som inneholder en liste over målressursens metoder som støttes for øyeblikket. Et 405 Method Not Allowed-svar kan bufres som standard, dvs. med mindre annet er angitt i metodedefinisjonen eller eksplisitte cache-kontroller.

Kilde / Sitat fra: 405 Method Not Allowed HTTP-statuskoden er spesifisert av seksjon 6.5.5 i RFC7231.

Hvordan kaste en 405-statuskode med PHP?

For å kaste HTTP-statuskoden 405 på en nettside kan PHP-funksjonen http_response_code brukes. Syntaksen er som følger: http_response_code(405) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Test 405 HTTP-statuskoden

For å kunne vise HTTP-statuskoden (i dette tilfellet 405 Method Not Allowed) og annen informasjon på klientsiden, må utviklingskonsollen åpnes med F12. Naviger deretter til fanen "Nettverk". Nå kan siden åpnes, nettstedet (eksempel index.php) skal være synlig i nettverksfanen. Dette må velges, og deretter må Herder-delen velges. Brukeren vil da se følgende resultat:

Statuskode 405 Method Not Allowed
Oversikt
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=405
Status: 405 Method Not Allowed
De: Network
IP-adresse: XX.XX.XX.XX
Statuskode 405 Method Not Allowed

Hvordan løser jeg problemet med 405-statuskoden?

Løsningen på problemet med HTTP-statuskode 405 Method Not Allowed er å gjøre de nødvendige endringene på klient- eller serversiden. I det følgende vil jeg forklare ulike tilnærminger som kan bidra til å løse problemet:

  1. Sjekk hvilke HTTP-metoder som støttes: Statuskoden 405 Method Not Allowed oppstår når klienten bruker en HTTP-metode som ikke støttes av serveren. Forsikre deg om at du bruker riktig metode, f.eks. GET, POST, PUT eller DELETE, avhengig av handlingen du vil utføre. Sjekk API- eller serverdokumentasjonen for å finne ut hvilke metoder som støttes for den aktuelle ressursen.
  2. Sjekk URL-adressen: Det er mulig at URL-adressen er feil formatert eller ugyldig, noe som resulterer i en 405 Method Not Allowed-feil. Kontroller at URL-adressen er korrekt og peker til riktig ressurs på serveren.
  3. Sjekk tilgangstillatelsene: En 405 Method Not Allowed-feil kan oppstå hvis klienten ikke har de nødvendige tillatelsene til å utføre den forespurte handlingen på ressursen. Sjekk tilgangskontrollmekanismene på serveren og sørg for at klienten har de nødvendige tillatelsene.
  4. Sjekk serverkonfigurasjonen: Serveren kan være konfigurert til å blokkere visse HTTP-metoder for visse ressurser. Sjekk serverkonfigurasjonen for å sikre at den ønskede metoden er tillatt for den aktuelle ressursen. Hvis du har tilgang til serverkonfigurasjonen, kan du justere den tilsvarende.
  5. Sjekk brannmurer og proxyer: Det er mulig at brannmurer eller proxyer begrenser HTTP-trafikken og forårsaker 405 Method Not Allowed-feilen. Sørg for at brannmurer eller proxyer er riktig konfigurert og tillater de nødvendige HTTP-metodene for kommunikasjon.
  6. Oppdater programvaren som brukes: Noen ganger kan utdaterte eller defekte versjoner av programvare (for eksempel nettlesere eller API-klienter) forårsake feil. Oppdater programvaren du bruker, til den nyeste stabile versjonen, og sjekk om problemet vedvarer.
  7. Konsulter dokumentasjon eller support: Hvis ingen av løsningene ovenfor løser problemet, bør du konsultere den offisielle dokumentasjonen til serveren eller API-et. Der kan du finne spesifikk informasjon eller ytterligere feilsøkingstrinn. Om nødvendig kan du også kontakte teknisk support for serveren eller API-et for å få ytterligere hjelp.

Vær oppmerksom på at løsningen på 405 Method Not Allowed-feilen kan avhenge av det spesifikke miljøet og konteksten.

.

Slik oppretter du din egen feilside for statuskode 405

Det er relativt enkelt å lage din egen 405 Method Not Allowed-feilside med både "Apache" og "NGINX" webservere.

Apache Webserver

Webserveren "Apache" er en av de vanligste webserverne på Internett. For å lage din egen 405 Method Not Allowed-feilside i "Apache", må følgende endring gjøres i følgende fil.

File: .htaccess
ErrorDocument 405 /errors/405.html

NGINX Webserver

I likhet med webserveren "Apache" er "NGINX" også mye brukt på Internett. For å lage din egen 405 Method Not Allowed-feilside i "NGINX", må følgende endring gjøres i følgende fil.

File: sites-enabled/default
error_page 405 /405.html;
location = /405.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Nettleserkompatibilitet for 405-statuskoden

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Konstanter i programmeringsspråk

HttpStatusCode.MethodNotAllowed
http.StatusMethodNotAllowed
Response::HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED
httplib.METHOD_NOT_ALLOWED
http.client.METHOD_NOT_ALLOWED
http.HTTPStatus.METHOD_NOT_ALLOWED
:method_not_allowed

Understatuskoder til 405-statuskoden

Understatuskoder er rent tekniske, og skal aldri sendes til brukeren. Hvis for eksempel statuskode 405.1 kastes, kan den logges, men statuskode 405 vil bli sendt til brukeren.:
405.0 Method not allowed
HTTP IIS, Uoffisielt
Forfatter: Tony Brüser
Forfatter: Tony Brüser

Tony Brüser er en entusiastisk webutvikler med en forkjærlighet for HTTP-statuskoder.

LinkedInGitHub