199

Miscellaneous Warning

Официален Deprecated
Всяко неспецифично предупреждение

Спецификация на HTTP код на състоянието 199

Текстът на предупреждението може да включва произволна информация, която да бъде представена на потребителя или да бъде записана. Системата, която получава това предупреждение, НЕ ТРЯБВА да предприема никакви автоматични действия, освен представянето на предупреждението на потребителя.

Източник / Цитат от: Кодът на състоянието 199 Miscellaneous Warning на HTTP е определен в раздел 5.5.5 на RFC7234.

Протокол HTTP

текуща работа

Как да изхвърлим код на състоянието 199 с PHP?

За изхвърляне на HTTP статус код 199 на уеб страница може да се използва функцията http_response_code на PHP. Синтаксисът е следният: http_response_code(199) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Тестване на код 199 на състоянието HTTP

За да можете да показвате кода на състоянието на HTTP (в този случай 199 Miscellaneous Warning) и друга информация от страна на клиента, конзолата за разработка трябва да се отвори с F12. След това преминете към раздела "Мрежа". Сега страницата може да бъде отворена, като уебсайтът (пример index.php) трябва да се вижда в раздела "Мрежа". Той трябва да бъде избран и след това трябва да се избере разделът Herder. След това потребителят ще види следния резултат:

Код на състоянието 199 Miscellaneous Warning
Преглед
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=199
Статус: 199 Miscellaneous Warning
Тези: Network
IP адрес: XX.XX.XX.XX
Код на състоянието 199 Miscellaneous Warning

Съвместимост на кода на състоянието 199 с браузъра

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Автор: Tony Brüser
Автор: Tony Brüser

Тони Брусер е ентусиазиран уеб разработчик със склонност към HTTP кодовете за състояние.

LinkedInGitHub