HTTP метод

HTTP метод

Кодовете и методите на състоянието на HTTP са ключови елементи в екосистемата на интернет и представляват гръбнака на комуникацията между уеб сървърите и клиентите. Всеки, който някога е посещавал уебсайт, е взаимодействал с тези механизми, често незабелязано. Например, когато дадена страница не може да бъде намерена, се появява познатият код на състоянието "404 Not Found". В такъв момент става ясно колко тясно са свързани нашите онлайн преживявания с тези кодове. В сложната хореография на уеб трафика HTTP методите служат като насочващи водачи, които показват какво действие трябва да се извърши, докато HTTP кодовете за състояние ни информират за успеха или неуспеха на тези действия. Тази двойна система осигурява яснота и ефективност на уеб трафика, като позволява на уебсайтовете и уеб приложенията да взаимодействат безпроблемно с широк кръг от устройства и потребители. Това е език, който остава предимно невидим, но играе централна роля в заобикалящия ни цифров свят.

#GET

HTTP метод GET е специфициран в раздел 4.3.1 на документ RFC 7231 от Internet Engineering Task Force (IETF) и World Wide Web Consortium (W3C).

#HEAD

HTTP метод HEAD е специфициран в раздел 4.3.2 на документ RFC 7231 от Internet Engineering Task Force (IETF) и World Wide Web Consortium (W3C).

#POST

HTTP метод POST е специфициран в раздел 4.3.3 на документ RFC 7231 от Internet Engineering Task Force (IETF) и World Wide Web Consortium (W3C).

#PUT

HTTP метод PUT е специфициран в раздел 4.3.4 на документ RFC 7231 от Internet Engineering Task Force (IETF) и World Wide Web Consortium (W3C).

#DELETE

HTTP метод DELETE е специфициран в раздел 4.3.5 на документ RFC 7231 от Internet Engineering Task Force (IETF) и World Wide Web Consortium (W3C).

#CONNECT

HTTP метод CONNECT е специфициран в раздел 4.3.6 на документ RFC 7231 от Internet Engineering Task Force (IETF) и World Wide Web Consortium (W3C).

#OPTIONS

HTTP метод OPTIONS е специфициран в раздел 4.3.7 на документ RFC 7231 от Internet Engineering Task Force (IETF) и World Wide Web Consortium (W3C).

#TRACE

HTTP метод TRACE е специфициран в раздел 4.3.8 на документ RFC 7231 от Internet Engineering Task Force (IETF) и World Wide Web Consortium (W3C).

#PROPFIND

HTTP метод PROPFIND е специфициран в раздел 9.1 на документ RFC 4918 от Internet Engineering Task Force (IETF) и World Wide Web Consortium (W3C).

#PROPPATCH

HTTP метод PROPPATCH е специфициран в раздел 9.2 на документ RFC 4918 от Internet Engineering Task Force (IETF) и World Wide Web Consortium (W3C).

#MKCOL

HTTP метод MKCOL е специфициран в раздел 9.3 на документ RFC 4918 от Internet Engineering Task Force (IETF) и World Wide Web Consortium (W3C).

#COPY

HTTP метод COPY е специфициран в раздел 9.8 на документ RFC 4918 от Internet Engineering Task Force (IETF) и World Wide Web Consortium (W3C).

#MOVE

HTTP метод MOVE е специфициран в раздел 9.9 на документ RFC 4918 от Internet Engineering Task Force (IETF) и World Wide Web Consortium (W3C).

#LOCK

HTTP метод LOCK е специфициран в раздел 9.10 на документ RFC 4918 от Internet Engineering Task Force (IETF) и World Wide Web Consortium (W3C).

#UNLOCK

HTTP метод UNLOCK е специфициран в раздел 9.11 на документ RFC 4918 от Internet Engineering Task Force (IETF) и World Wide Web Consortium (W3C).

HTTP методCacheableIdempotentSafeRequest has payload bodyResponse has payload body
GETYesYesYesПо изборYes
HEADYesYesYesПо изборНе
POSTYesНеНеYesYes
PUTНеYesНеYesYes
DELETEНеYesНеПо изборYes
CONNECTНеНеНеПо изборYes
OPTIONSНеYesYesПо изборYes
TRACEНеYesYesНеYes