JavaEE 7

Средата за разработка: JavaEE 7

JavaEE 7: Обща информация

Java EE е технология, която е особено подходяща за разработване на уеб приложения. Тя предлага различни приложни програмни интерфейси (API) и рамки, специално разработени за разработване на уеб приложения. Някои от най-важните компоненти на Java EE по отношение на уеб приложенията са сървлети, JSP (JavaServer Pages), EJB (Enterprise Java Beans), JPA (Java Persistence API) и JSF (JavaServer Faces). Сервлетите са в основата на уеб приложенията, базирани на Java. Те получават заявка от уеб браузъра, извършват обработка и изпращат отговор обратно към уеб браузъра. JSP позволява на разработчиците да създават HTML страници с вграден Java код, който се изпълнява по време на изпълнение. EJB са компоненти, използвани в Java EE приложение за обработка на сложна бизнес логика и операции за достъп до данни. JPA улеснява управлението на данните в Java EE приложение чрез използване на обектно-ориентиран модел на данните. JSF е рамка за създаване на потребителски интерфейси за уеб приложения. JSF предоставя компоненти, които позволяват на разработчиците да създават потребителски интерфейси бързо и лесно.

JavaEE 7: HTTP Константи

HttpServletResponse.SC_CONTINUE
HttpServletResponse.SC_SWITCHING_PROTOCOLS