302

Found

Официален
временно ресурсът е достъпен под нов URL адрес

Спецификация на HTTP код на състоянието 302

Код на състоянието 302 Found показва, че целевият ресурс се намира временно под друг URI. Тъй като пренасочването може да бъде променено понякога, клиентът би трябвало да продължи да използва ефективния URI на заявката за бъдещи заявки.

Сървърът ТРЯБВА да генерира поле на заглавието Location (Местоположение) в отговора, съдържащо препратка към URI за различния URI. Потребителският агент МОЖЕ да използва стойността на полето Location за автоматично пренасочване. Полезният товар на отговора на сървъра обикновено съдържа кратка хипертекстова бележка с хипервръзка към различния(те) URI.

Забележка: По исторически причини потребителският агент МОЖЕ да промени метода на заявката от POST на GET за последващата заявка. Ако това поведение е нежелателно, вместо него може да се използва код на състоянието 307 (временно пренасочване).

Източник / Цитат от: Кодът на състоянието 302 Found на HTTP е определен в раздел 6.4.3 на RFC7231.

Как да изхвърлим код на състоянието 302 с PHP?

За изхвърляне на HTTP статус код 302 на уеб страница може да се използва функцията http_response_code на PHP. Синтаксисът е следният: http_response_code(302) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Тестване на код 302 на състоянието HTTP

За да можете да показвате кода на състоянието на HTTP (в този случай 302 Found) и друга информация от страна на клиента, конзолата за разработка трябва да се отвори с F12. След това преминете към раздела "Мрежа". Сега страницата може да бъде отворена, като уебсайтът (пример index.php) трябва да се вижда в раздела "Мрежа". Той трябва да бъде избран и след това трябва да се избере разделът Herder. След това потребителят ще види следния резултат:

Код на състоянието 302 Found
Преглед
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=302
Статус: 302 Found
Тези: Network
IP адрес: XX.XX.XX.XX
Код на състоянието 302 Found

Съвместимост на кода на състоянието 302 с браузъра

Chrome Yes
Edge Yes
Firefox Yes
Opera Yes
Safari Yes
Chrome Android Yes
Firefox for Android Yes
Opera Android Yes
Safari on iOS Yes
Internet Yes
WebView Android Yes

Какъв ефект върху SEO има кодът на състоянието 302?

Дигиталният свят на оптимизацията за търсачки (SEO) е пълен с нюанси, всеки от които оказва собствено влияние върху класирането на даден уебсайт. Един от тези нюанси е често неразбираемият HTTP статус код 302 Found. Този код, който означава "намерен", преди се наричаше "временно преместен". Той сигнализира, че даден уеб ресурс е временно достъпен на друго място. Но какво означава това за SEO оптимизацията?

На първо място е важно да се подчертае, че не всички пренасочвания са еднакви. Докато кодът на състоянието 302 Found представлява временно пренасочване, кодът на състоянието 301 показва постоянно преместване. Това разграничение има дълбоки последици за SEO оптимизацията на даден уебсайт.

Голяма част от SEO ефективността на даден уебсайт се дължи на неговия "сок от връзки" или "авторитет на връзките". Когато дадена страница се пренасочва за постоянно с помощта на 301 пренасочване, този авторитет на връзките до голяма степен се прехвърля към новия URL адрес. Това обаче не се случва в същата степен при пренасочване 302 Found. Тъй като търсачките разглеждат пренасочването 302 Found като временно, те предполагат, че оригиналният URL адрес скоро отново ще бъде активен. Това може да доведе до запазване на авторитета на връзката в оригиналния URL адрес, дори ако съдържанието може да бъде намерено на друго място.

Друг проблем с кода на състоянието 302 Found по отношение на SEO е въпросът за индексирането. Търсачките могат да запазят оригиналния URL адрес в индекса поради временния характер на кода на състоянието 302 Found. Това може да ги накара да не желаят да индексират новия URL адрес, тъй като той се разглежда като по-малко стабилен или постоянен.

Ако такова временно пренасочване продължи дълго време, то може да се превърне в предизвикателство за търсачките. Те може да се затруднят да решат коя версия - старата или новата - да покажат в резултатите от търсенето. Това може да доведе до непредсказуемо и често нежелано поведение в класирането при търсене.

Това обаче не означава, че кодът на състоянието 302 Found не е оправдан. В ситуации, в които съдържанието наистина се премества само за кратко време, например по време на поддръжка или A/B тестване, той е напълно подходящ.

В обобщение, изборът между пренасочване 302 Found и 301 не трябва да се приема с лека ръка. Всяко пренасочване има свои собствени последици за SEO и уебмастърите трябва внимателно да обмислят кой код на състоянието да използват и кога. За постоянни промени почти винаги трябва да се предпочита пренасочване 301, за да се запази целостта на SEO. Код 302 Found е мощен инструмент, но само ако се използва правилно.

Константи в езиците за програмиране

HttpStatusCode.Found
http.StatusFound
Response::HTTP_FOUND
httplib.FOUND
http.client.FOUND
http.HTTPStatus.FOUND
:found

Статии в блога

SEO и кодове на състоянието на HTTP: Изчерпателен анализ

Оптимизирането на уебсайта за търсачките (SEO) е сложно начинание. Един от често пренебрегваните, но решаващи аспекти за доброто класиране са HTTP кодовете за статус. Тези малки, трицифрени кодове ...

Автор: Tony Brüser
Автор: Tony Brüser

Тони Брусер е ентусиазиран уеб разработчик със склонност към HTTP кодовете за състояние.

LinkedInGitHub