299

Miscellaneous Persistent Warning

Официален Deprecated
Промяна в кодирането на съдържанието, типа на медията или други подобни, което показва постоянно предупреждение.

Спецификация на HTTP код на състоянието 299

Текстът на предупреждението може да включва произволна информация, която да бъде представена на потребителя или да бъде записана. Системата, която получава това предупреждение, НЕ ТРЯБВА да предприема никакви автоматични действия.

Източник / Цитат от: Кодът на състоянието 299 Miscellaneous Persistent Warning на HTTP е определен в раздел 5.5.7 на RFC7234.

Протокол HTTP

текуща работа

Как да изхвърлим код на състоянието 299 с PHP?

За изхвърляне на HTTP статус код 299 на уеб страница може да се използва функцията http_response_code на PHP. Синтаксисът е следният: http_response_code(299) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Тестване на код 299 на състоянието HTTP

За да можете да показвате кода на състоянието на HTTP (в този случай 299 Miscellaneous Persistent Warning) и друга информация от страна на клиента, конзолата за разработка трябва да се отвори с F12. След това преминете към раздела "Мрежа". Сега страницата може да бъде отворена, като уебсайтът (пример index.php) трябва да се вижда в раздела "Мрежа". Той трябва да бъде избран и след това трябва да се избере разделът Herder. След това потребителят ще види следния резултат:

Код на състоянието 299 Miscellaneous Persistent Warning
Преглед
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=299
Статус: 299 Miscellaneous Persistent Warning
Тези: Network
IP адрес: XX.XX.XX.XX
Код на състоянието 299 Miscellaneous Persistent Warning

Съвместимост на кода на състоянието 299 с браузъра

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Автор: Tony Brüser
Автор: Tony Brüser

Тони Брусер е ентусиазиран уеб разработчик със склонност към HTTP кодовете за състояние.

LinkedInGitHub