425

Too Early

Официален
Сървърът все още не иска да обработи заявката

Спецификация на HTTP код на състоянието 425

Код на състоянието 425 Too Early показва, че сървърът не желае да рискува с обработката на заявка, която може да бъде възпроизведена.

От агентите на потребителите, които изпращат заявка в ранни данни, се очаква да повторят заявката, когато получат код на състоянието на отговора 425 Too Early. Потребителският агент ТРЯБВА да повтори заявката автоматично, но повторенията НЕ ТРЯБВА да се изпращат в ранни данни.

При всички случаи посредникът може да препрати код на състоянието 425 Too Early. Посредниците ТРЯБВА да препратят 425 Too Early код на състоянието, ако заявката, която са получили и препратили, съдържа заглавно поле "Ранни данни". В противен случай посредник, който получава заявка в ранни данни, МОЖЕ автоматично да повтори тази заявка в отговор на код за състояние 425 Too Early, но ТРЯБВА да изчака завършването на TLS handshake във връзката, в която е получил заявката.

Сървърът не може да приеме, че клиентът е в състояние да повтори заявка, освен ако заявката е получена в ранни данни или полето на заглавието Early-Data е настроено на "1". Сървърът НЕ ТРЯБВА да излъчва код на състоянието 425 Too Early, ако не е изпълнено едно от тези условия.

Код на състоянието 425 Too Early не може да се кешира по подразбиране. Неговият полезен товар не представлява представяне на идентифициран ресурс.

Източник / Цитат от: Кодът на състоянието 425 Too Early на HTTP е определен в раздел 5.2 на RFC4918.

Протокол HTTP

текуща работа

Как да изхвърлим код на състоянието 425 с PHP?

За изхвърляне на HTTP статус код 425 на уеб страница може да се използва функцията http_response_code на PHP. Синтаксисът е следният: http_response_code(425) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Тестване на код 425 на състоянието HTTP

За да можете да показвате кода на състоянието на HTTP (в този случай 425 Too Early) и друга информация от страна на клиента, конзолата за разработка трябва да се отвори с F12. След това преминете към раздела "Мрежа". Сега страницата може да бъде отворена, като уебсайтът (пример index.php) трябва да се вижда в раздела "Мрежа". Той трябва да бъде избран и след това трябва да се избере разделът Herder. След това потребителят ще види следния резултат:

Код на състоянието 425 Too Early
Преглед
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=425
Статус: 425 Too Early
Тези: Network
IP адрес: XX.XX.XX.XX
Код на състоянието 425 Too Early

Как да създадете собствена страница за грешка с код на състоянието 425

Създаването на собствена страница за грешка 425 Too Early е сравнително лесно както с уеб сървърите "Apache", така и с "NGINX".

Apache Webserver

Уеб сървърът "Apache" е един от най-разпространените уеб сървъри в интернет. За да създадете своя собствена страница за грешка 425 Too Early в "Apache", трябва да се направи следната промяна в следния файл.

File: .htaccess
ErrorDocument 425 /errors/425.html

NGINX Webserver

Подобно на уеб сървъра "Apache", "NGINX" също се използва широко в интернет. За да създадете своя собствена страница за грешка 425 Too Early в "NGINX", трябва да се направи следната промяна в следния файл.

File: sites-enabled/default
error_page 425 /425.html;
location = /425.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Съвместимост на кода на състоянието 425 с браузъра

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Константи в езиците за програмиране

http.StatusTooEarly
Response::HTTP_TOO_EARLY
:too_early
Автор: Tony Brüser
Автор: Tony Brüser

Тони Брусер е ентусиазиран уеб разработчик със склонност към HTTP кодовете за състояние.

LinkedInGitHub