500-599

Server error responses

Кодовете за състояние на HTTP в диапазона от 500 до 599 са кодове за грешки на сървъра. Те се използват от сървъра, за да информира клиента, че е възникнала грешка, която е попречила на обработката на заявката. Тези кодове показват, че е възникнала грешка, която е попречила на обработката на заявката. Те обикновено се използват от уеб приложенията и API, за да показват проблеми на сървъра. Важно е да се отбележи, че някои от тези кодове могат също така да помогнат на клиента да диагностицира и отстрани грешката. Например кодът 500 показва, че е възникнала вътрешна грешка на сървъра, докато кодът 503 показва, че сървърът в момента не е достъпен. Тази информация може да помогне на клиента да реши дали да изпрати отново заявката или да изчака, докато сървърът отново стане достъпен.

<500/> Internal Server Error

Неуточнена вътрешна грешка на сървъра
Официален Кодове на подстатуси

<501/> Not Implemented

В момента не се прилага
Официален

<502/> Bad Gateway

сървърът надолу по веригата връща съобщение за грешка
Официален Кодове на подстатуси

<503/> Service Unavailable

услугата не е налична
Официален Кодове на подстатуси

<504/> Gateway Timeout

Родителският сървър не е отговорил своевременно
Официален

<506/> Variant Also Negotiates

Крайната точка се договаря сама
Официален

<507/> Insufficient Storage

Няма налична памет
Официален

<508/> Loop Detected

Открит контур
Официален

<510/> Not Extended

Очакванията не са изпълнени
Официален

<511/> Network Authentication Required

очакваше се мрежово удостоверяване
Официален

<520/> Web Server Returned an Unknown Error

сървърът на произхода е върнал празен, неизвестен или неочакван отговор на Cloudflare
Неофициален (Cloudflare)

<521/> Web Server Is Down

Сървърът на произхода е отхвърлил връзки от Cloudflare
Неофициален (Cloudflare)

<522/> Connection Timed Out

Cloudflare спря да се свързва със сървъра за произход
Неофициален (Cloudflare)

<523/> Origin Is Unreachable

Cloudflare не може да достигне до сървъра за произход
Неофициален (Cloudflare)

<524/> A Timeout Occurred

Cloudflare успя да установи TCP връзка със сървъра на произхода
Неофициален (Cloudflare)

<525/> SSL Handshake Failed

Cloudflare не може да договори SSL/TLS handshake със сървъра на произхода
Неофициален (Cloudflare)

<526/> Invalid SSL Certificate

Cloudflare не може да валидира SSL сертификата на уеб сървъра на произхода
Неофициален (Cloudflare)

<527/> Railgun Error

Връзката между Cloudflare и сървъра Railgun е прекъсната
Неофициален (Cloudflare)

<530/> Error 530

Връща се HTTP грешка 530 и се показва грешка 1XXX
Неофициален (Cloudflare)