203

Non-Authoritative Information

Официален
За предоставяне на метаинформацията беше използвано копие от кеш паметта. Възможно е данните да не са актуални.

Спецификация на HTTP код на състоянието 203

Код на състоянието 203 Non-Authoritative Information показва, че заявката е била успешна, но приложеният полезен товар е бил променен от този на отговора 200 (OK) на сървъра на произхода от трансформиращ прокси сървър (раздел 5.7.2 от [RFC7230]). Този код на състоянието позволява на проксито да уведоми получателите, когато е приложена трансформация, тъй като това знание може да повлияе на по-късните решения относно съдържанието. Например бъдещите заявки за проверка на кеша за съдържанието могат да бъдат приложими само по същия път на заявката (чрез същите проксита).

Отговорът 203 Non-Authoritative Information е подобен на предупредителния код 214 Приложена трансформация (раздел 5.5 от [RFC7234]), чието предимство е, че е приложим към отговори с всеки код на състоянието.

Отговор 203 Non-Authoritative Information е кешируем по подразбиране, т.е. освен ако не е посочено друго в дефиницията на метода или изричните контроли на кеша (вж. раздел 4.2.2 от [RFC7234]).

Източник / Цитат от: Кодът на състоянието 203 Non-Authoritative Information на HTTP е определен в раздел 6.3.4 на RFC7231.

Как да изхвърлим код на състоянието 203 с PHP?

За изхвърляне на HTTP статус код 203 на уеб страница може да се използва функцията http_response_code на PHP. Синтаксисът е следният: http_response_code(203) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Тестване на код 203 на състоянието HTTP

За да можете да показвате кода на състоянието на HTTP (в този случай 203 Non-Authoritative Information) и друга информация от страна на клиента, конзолата за разработка трябва да се отвори с F12. След това преминете към раздела "Мрежа". Сега страницата може да бъде отворена, като уебсайтът (пример index.php) трябва да се вижда в раздела "Мрежа". Той трябва да бъде избран и след това трябва да се избере разделът Herder. След това потребителят ще види следния резултат:

Код на състоянието 203 Non-Authoritative Information
Преглед
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=203
Статус: 203 Non-Authoritative Information
Тези: Network
IP адрес: XX.XX.XX.XX
Код на състоянието 203 Non-Authoritative Information

Съвместимост на кода на състоянието 203 с браузъра

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Константи в езиците за програмиране

http.StatusNonAuthoritativeInfo
Response::HTTP_NON_AUTHORITATIVE_INFORMATION
:non_authoritative_information
Автор: Tony Brüser
Автор: Tony Brüser

Тони Брусер е ентусиазиран уеб разработчик със склонност към HTTP кодовете за състояние.

LinkedInGitHub