CodeIgniter

Средата за разработка: CodeIgniter

CodeIgniter: Обща информация

CodeIgniter е олекотена рамка на PHP, която предоставя на разработчиците инструменти и структура за бързо и ефективно изграждане на уеб приложения. Известна е с лесната си настройка, ясната документация и производителността си. CodeIgniter набляга на стройна структура без прекомерни режийни разходи, което позволява на разработчиците да се съсредоточат върху основните части на своето приложение.

CodeIgniter: HTTP Константи

$this->response($data, HTTP_OK);