497

HTTP Request Sent to HTTPS Port

Неофициален (nginx)
изпратена е обикновена HTTP заявка към HTTPS порта

Спецификация на HTTP код на състоянието 497

текуща работа

Източник / Цитат от: Кодът на състоянието 497 HTTP Request Sent to HTTPS Port на HTTP е определен в раздел Module ngx_http_ssl_module на HTTP NGINX.

Как да изхвърлим код на състоянието 497 с PHP?

За изхвърляне на HTTP статус код 497 на уеб страница може да се използва функцията http_response_code на PHP. Синтаксисът е следният: http_response_code(497) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Тестване на код 497 на състоянието HTTP

За да можете да показвате кода на състоянието на HTTP (в този случай 497 HTTP Request Sent to HTTPS Port) и друга информация от страна на клиента, конзолата за разработка трябва да се отвори с F12. След това преминете към раздела "Мрежа". Сега страницата може да бъде отворена, като уебсайтът (пример index.php) трябва да се вижда в раздела "Мрежа". Той трябва да бъде избран и след това трябва да се избере разделът Herder. След това потребителят ще види следния резултат:

Код на състоянието 497 HTTP Request Sent to HTTPS Port
Преглед
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=497
Статус: 497 HTTP Request Sent to HTTPS Port
Тези: Network
IP адрес: XX.XX.XX.XX
Код на състоянието 497 HTTP Request Sent to HTTPS Port

Съвместимост на кода на състоянието 497 с браузъра

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Автор: Tony Brüser
Автор: Tony Brüser

Тони Брусер е ентусиазиран уеб разработчик със склонност към HTTP кодовете за състояние.

LinkedInGitHub