300-399

Redirection messages

Кодовете за състояние на HTTP в диапазона от 300 до 399 са кодове за пренасочване. Те се използват от сървъра, за да съобщи на клиента, че заявеният ресурс е наличен на друг URL адрес и че клиентът трябва да се пренасочи към този URL адрес. Тези кодове показват, че заявеният ресурс е наличен на нов URL адрес. Клиентът се подканва да използва новия URL адрес, за да получи исканата информация. Това може да се дължи на промяна в пътя или домейна на ресурса, например, или на временно пренасочване. Кодовете за пренасочване могат да бъдат полезни, за да се гарантира, че клиентът получава достъп до най-новата версия на ресурса, и за да се стимулира трафикът към сайта. Важно е обаче да се отбележи, че това може да окаже влияние върху производителността, тъй като клиентът трябва да изпрати няколко заявки, за да получи искания ресурс.

<300/> Multiple Choices

Налични са няколко различни ресурса
Официален

<301/> Moved Permanently

URL адресът е променен, за следващи заявки трябва да се използва този адрес.
Официален

<302/> Found

временно ресурсът е достъпен под нов URL адрес
Официален

<303/> See Other

пренасочванията не сочат към самия заявен ресурс, а към друга страница.
Официален

<304/> Not Modified

Не е необходимо ресурсът да се препредава, тъй като не е настъпила промяна.
Официален

<305/> Use Proxy

Ресурсът е достъпен само чрез прокси.
Официален Deprecated

<306/> Switch Proxy

Достъпът до ресурса е възможен само чрез определено прокси.
Официален Deprecated

<307/> Temporary Redirect

Ресурсът е временно достъпен под нов URL адрес. Новото извикване трябва да се основава на същия метод
Официален

<308/> Permanent Redirect

Ресурсът е достъпен за вечни времена под нов URL адрес. Всички бъдещи заявки трябва да се правят чрез новия URL адрес
Официален