499

Client Closed Request

Неофициален (nginx)
клиентът е приключил заявката, преди сървърът да изпрати отговор.

Общо обяснение на код на състоянието 499

Кодът на състоянието на HTTP 499 Client Closed Request е неофициален код на състоянието, който се използва специално от уеб сървъра nginx. Той се появява, когато клиентът (т.е. браузърът или друга клиентска програма) прекрати връзката със сървъра, преди сървърът да е успял да обработи напълно заявката и да изпрати отговор. Това може да се случи по различни причини, например ако потребителят отмени заявката, като презареди страницата или щракне върху друга връзка, преди сървърът да е отговорил. Това може да се дължи и на мрежови проблеми или на прекъсване на клиентския достъп. Тъй като това е неофициален код на състоянието, той не е част от стандартния протокол HTTP, а е специфична имплементация на nginx за отбелязване на такива събития.

Спецификация на HTTP код на състоянието 499

текуща работа

Източник / Цитат от: Кодът на състоянието 499 Client Closed Request на HTTP е определен в раздел 499 на HTTP NGINX.

Как да изхвърлим код на състоянието 499 с PHP?

За изхвърляне на HTTP статус код 499 на уеб страница може да се използва функцията http_response_code на PHP. Синтаксисът е следният: http_response_code(499) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Тестване на код 499 на състоянието HTTP

За да можете да показвате кода на състоянието на HTTP (в този случай 499 Client Closed Request) и друга информация от страна на клиента, конзолата за разработка трябва да се отвори с F12. След това преминете към раздела "Мрежа". Сега страницата може да бъде отворена, като уебсайтът (пример index.php) трябва да се вижда в раздела "Мрежа". Той трябва да бъде избран и след това трябва да се избере разделът Herder. След това потребителят ще види следния резултат:

Код на състоянието 499 Client Closed Request
Преглед
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=499
Статус: 499 Client Closed Request
Тези: Network
IP адрес: XX.XX.XX.XX
Код на състоянието 499 Client Closed Request

Как да разреша проблема със статус код 499?

Код на състоянието на HTTP 499 Client Closed Request, неофициален код на състоянието, използван от уеб сървъра nginx, сигнализира, че клиентът е прекратил връзката, преди сървърът да обработи напълно заявката. Това явление може да се дължи на няколко причини, които могат да бъдат както от страна на клиента, така и от страна на сървъра.

Възможни причини:

  • Действие на потребителя: Потребителят отменя заявката чрез презареждане на страницата, преминаване към друга страница или затваряне на браузъра, преди сървърът да успее да отговори.
  • Време за отговор от страна на клиента: Клиентът подава заявка и изчаква определен период от време за отговор. Ако сървърът не отговори в рамките на това време, клиентът отменя заявката.
  • Мрежови проблеми: Нестабилни мрежови връзки или повреди могат да доведат до прекъсване на връзката между клиента и сървъра.
  • Претоварване на сървъра: Високото натоварване на сървъра може да увеличи времето за обработка на заявките, което от своя страна може да доведе до прекъсване на връзката от страна на клиента.

Решения:

  • Оптимизиране на производителността на сървъра: Подобренията в конфигурацията и хардуера на сървъра могат да помогнат за намаляване на времето за отговор. Това включва мащабиране на ресурсите на сървъра, кеширане на съдържанието и оптимизиране на заявките за бази данни.
  • Регулиране на клиентския таймаут: Чрез разширяване на стойностите на таймаута от страна на клиента на сървъра може да се даде повече време за отговор на заявките, като се намали рискът от грешка 499 Client Closed Request.
  • Стабилизиране на мрежовата връзка: Проверката и подобряването на мрежовата инфраструктура между клиента и сървъра може да помогне за минимизиране на прекъсванията на връзката.
  • Мониторинг и регистриране: Прилагането на инструменти за мониторинг и регистриране може да помогне за идентифициране на причините за грешки 499 Client Closed Request. Чрез анализиране на сървърните дневници могат да се открият и отстранят тесните места или източниците на грешки.

Важно е да се отбележи, че кодът на състоянието 499 Client Closed Request е специфичен за nginx и поради това изисква специална обработка, която е съобразена със съответната сървърна среда и специфичните изисквания на уеб приложението. Тясното сътрудничество между уеб разработчиците, мрежовите администратори и администраторите на сървъри е от решаващо значение за намиране на ефективно решение на проблема и подобряване на потребителското изживяване.

Съвместимост на кода на състоянието 499 с браузъра

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Автор: Tony Brüser
Автор: Tony Brüser

Тони Брусер е ентусиазиран уеб разработчик със склонност към HTTP кодовете за състояние.

LinkedInGitHub