499

Client Closed Request

Неофициален (nginx)
клиентът е приключил заявката, преди сървърът да изпрати отговор.

Спецификация на HTTP код на състоянието 499

текуща работа

Източник / Цитат от: Кодът на състоянието 499 Client Closed Request на HTTP е определен в раздел 499 на HTTP NGINX.

Как да изхвърлим код на състоянието 499 с PHP?

За изхвърляне на HTTP статус код 499 на уеб страница може да се използва функцията http_response_code на PHP. Синтаксисът е следният: http_response_code(499) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Тестване на код 499 на състоянието HTTP

За да можете да показвате кода на състоянието на HTTP (в този случай 499 Client Closed Request) и друга информация от страна на клиента, конзолата за разработка трябва да се отвори с F12. След това преминете към раздела "Мрежа". Сега страницата може да бъде отворена, като уебсайтът (пример index.php) трябва да се вижда в раздела "Мрежа". Той трябва да бъде избран и след това трябва да се избере разделът Herder. След това потребителят ще види следния резултат:

Код на състоянието 499 Client Closed Request
Преглед
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=499
Статус: 499 Client Closed Request
Тези: Network
IP адрес: XX.XX.XX.XX
Код на състоянието 499 Client Closed Request

Съвместимост на кода на състоянието 499 с браузъра

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Автор: Tony Brüser
Автор: Tony Brüser

Тони Брусер е ентусиазиран уеб разработчик със склонност към HTTP кодовете за състояние.

LinkedInGitHub