403

Forbidden

Официален Кодове на подстатуси
Тази заявка не е разрешена

Общо обяснение на код на състоянието 403

За съжаление този блок с текст е достъпен само на английски език.

The HTTP status code 403 Forbidden is returned when a client sends a request to a server, but the server rejects the request due to permission issues. For example, if a username and password are stored in the .htpasswd and .htaccess, and this data is entered incorrectly, the HTTP status code 403 Forbidden is returned. This means that the client does not have the necessary permissions to access the requested resource. A common example is when a user tries to access a protected page for which they do not have access permission, or when a server denies access to a particular resource due to IP-based restrictions or authentication issues.

Спецификация на HTTP код на състоянието 403

Кодът на състоянието 403 Forbidden показва, че сървърът е разбрал заявката, но отказва да я разреши. Сървър, който желае да оповести защо заявката е била забранена, може да опише тази причина в полезния товар на отговора (ако има такъв). Ако в заявката са предоставени удостоверителни данни, сървърът ги счита за недостатъчни, за да предостави достъп. Клиентът НЕ ТРЯБВА автоматично да повтаря заявката със същите пълномощия. Клиентът МОЖЕ да повтори заявката с нови или различни пълномощия. Заявката обаче може да бъде забранена по причини, които не са свързани с идентификационните данни. Сървърът на произхода, който желае да "скрие" текущото съществуване на забранен целеви ресурс, МОЖЕ вместо това да отговори с код на състоянието 404 (Не е намерен).

Източник / Цитат от: Кодът на състоянието 403 Forbidden на HTTP е определен в раздел 6.5.3 на RFC7231.

Как да изхвърлим код на състоянието 403 с PHP?

За изхвърляне на HTTP статус код 403 на уеб страница може да се използва функцията http_response_code на PHP. Синтаксисът е следният: http_response_code(403) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Тестване на код 403 на състоянието HTTP

За да можете да показвате кода на състоянието на HTTP (в този случай 403 Forbidden) и друга информация от страна на клиента, конзолата за разработка трябва да се отвори с F12. След това преминете към раздела "Мрежа". Сега страницата може да бъде отворена, като уебсайтът (пример index.php) трябва да се вижда в раздела "Мрежа". Той трябва да бъде избран и след това трябва да се избере разделът Herder. След това потребителят ще види следния резултат:

Код на състоянието 403 Forbidden
Преглед
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=403
Статус: 403 Forbidden
Тези: Network
IP адрес: XX.XX.XX.XX
Код на състоянието 403 Forbidden

Как да разреша проблема със статус код 403?

Кодът на състоянието на HTTP 403 Forbidden показва, че сървърът е разбрал заявката, но по някаква причина я отхвърля. Това означава, че нямате необходимите разрешения за достъп до искания ресурс.

За да решите проблема с HTTP статус код 403 Forbidden, можете да следвате следните стъпки:

  • Проверете URL адреса: Уверете се, че въведеният URL адрес е правилен и сочи към правилния ресурс или файл. Също така проверете за печатни грешки или допълнителни символи в URL адреса.
  • Изчистете кеша и бисквитките: Понякога неизправен кеш или конфликт с бисквитките може да доведе до грешка 403 Forbidden. Изчистете кеша и бисквитките на браузъра си, за да сте сигурни, че получавате най-новата версия на уебсайта.
  • Проверете разрешенията: Уверете се, че имате необходимите разрешения за достъп до искания ресурс. Това е особено важно, ако става въпрос за защитен ресурс, който е достъпен само за определени потребители или групи потребители. Проверете вашите пълномощия и се свържете с администратора, ако е необходимо.
  • Проверете конфигурацията на сървъра: Кодът на състоянието 403 Forbidden може да се появи и ако сървърът е конфигуриран да отказва достъп до определени файлове или директории. Проверете конфигурацията на сървъра, за да се уверите, че необходимите файлове и директории са достъпни.
  • Проверете защитната стена и софтуера за сигурност: Понякога защитната стена или софтуерът за сигурност блокират достъпа до определени уебсайтове или ресурси. Уверете се, че защитната стена или софтуерът за сигурност са конфигурирани така, че да разрешават достъпа до въпросния уебсайт.
  • Свържете се със собственика или администратора на уебсайта: Ако горните стъпки не работят или нямате достъп до необходимите разрешения, за да отстраните проблема, най-добре е да се свържете със собственика или администратора на уебсайта. Обяснете проблема и предоставете възможно най-много информация, за да помогнете за отстраняването на проблема.

Важно е да се отбележи, че решението на статус код 403 Forbidden зависи от конкретната ситуация и че някои от посочените стъпки може да не се отнасят за вашия конкретен сценарий. Възможно е също така проблемът да е от страна на сървъра и вие, като краен потребител, да имате ограничени възможности за отстраняването му. В такива случаи е най-добре да се свържете със собственика или администратора на уебсайта за допълнителна помощ.

Как да създадете собствена страница за грешка с код на състоянието 403

Създаването на собствена страница за грешка 403 Forbidden е сравнително лесно както с уеб сървърите "Apache", така и с "NGINX".

Apache Webserver

Уеб сървърът "Apache" е един от най-разпространените уеб сървъри в интернет. За да създадете своя собствена страница за грешка 403 Forbidden в "Apache", трябва да се направи следната промяна в следния файл.

File: .htaccess
ErrorDocument 403 /errors/403.html

NGINX Webserver

Подобно на уеб сървъра "Apache", "NGINX" също се използва широко в интернет. За да създадете своя собствена страница за грешка 403 Forbidden в "NGINX", трябва да се направи следната промяна в следния файл.

File: sites-enabled/default
error_page 403 /403.html;
location = /403.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Съвместимост на кода на състоянието 403 с браузъра

Chrome Yes
Edge Yes
Firefox Yes
Opera Yes
Safari Yes
Chrome Android Yes
Firefox for Android Yes
Opera Android Yes
Safari on iOS Yes
Internet Yes
WebView Android Yes

Какъв ефект върху SEO има кодът на състоянието 403?

Кодът на състоянието на HTTP 403 Forbidden показва, че достъпът до определен ресурс на уеб сървър е бил отказан. Това може да се случи по различни причини, напр. поради липсващи разрешения. Кодът на състоянието оказва не само пряко въздействие върху потребителското преживяване, но има и съответни последици по отношение на оптимизацията за търсачки (SEO).

Достъпност и обхождане с код на състоянието HTTP 403 Forbidden

Основна цел на SEO оптимизацията е да се гарантира, че съдържанието на уебсайта може да бъде обхождано и индексирано без проблеми от ботовете на търсачките. Ако на бота е отказан достъп до даден ресурс чрез код на състоянието 403 Forbidden, тази страница няма да бъде включена в индекса на търсенето. В дългосрочен план това може да доведе до това, че съдържание, което би могло да бъде релевантно на заявките за търсене, няма да се появи в резултатите от търсенето, което има пряко въздействие върху органичния трафик на уебсайта.

Изживяване на потребителя и доверие

Освен техническия аспект на достъпността, изживяването на потребителя играе решаваща роля в SEO. Страница, която често издава статус код 403 Forbidden, може да доведе до разочарование на потребителите. Ако страниците, които се появяват в резултатите от търсенето, са недостъпни, потребителите могат да загубят доверие в сайта и евентуално да преминат към сайт на конкурент. Търсачките също могат да разпознаят това и да понижат доверието в сайта в своите класации.

Потенциал за дублиране на съдържание с код за състояние 403 Forbidden

В някои случаи кодът за състояние 403 Forbidden може да доведе до дублиране на съдържание на различни URL адреси, особено ако уебмастърите се опитат да направят забраненото съдържание достъпно чрез пренасочване или копиране на друго място. Дублираното съдържание може да бъде проблематично, тъй като търсачките може да се затруднят да определят съответната версия на страницата. Това може да доведе до показване на грешна версия на страницата в резултатите от търсенето или до цялостно понижаване на класирането.

Заключение относно въздействието на код на състоянието 403 Forbidden върху SEO

Код на състоянието 403 Forbidden Forbidden в HTTP е критичен от гледна точка на SEO. Той не само възпрепятства обхождането и индексирането от ботовете на търсачките, но също така може да повлияе на потребителското изживяване и да увеличи риска от дублирано съдържание. Ето защо е важно да извършвате редовни проверки за идентифициране и отстраняване на такива проблеми, за да оптимизирате SEO представянето на даден уебсайт.

Константи в езиците за програмиране

HttpStatusCode.Forbidden
http.StatusForbidden
Response::HTTP_FORBIDDEN
httplib.FORBIDDEN
http.client.FORBIDDEN
http.HTTPStatus.FORBIDDEN
:forbidden

Пример за "Клиентска заявка" и "Отговор на сървъра" с HTTP код на състоянието 403

Client request:

GET /securedpage.php HTTP/1.1
Host: www.example.org

Server response:

HTTP/1.1 403 Forbidden
Content-Type: text/html

<html>
<head><title>403 Forbidden</title></head>
<body>
<h1>Forbidden</h1>
<p>You don't have permission to access /securedpage.php on this server.</p>
</body>
</html>

Кодове на подсъстоянието на код 403

Кодовете за подсъстояние са чисто технически и никога не трябва да се изпращат на потребителя. Например, ако бъде хвърлен код на състоянието 403.1, той може да бъде регистриран, но код на състоянието 403 ще бъде изпратен на потребителя.:
403.1 Execute access forbidden
HTTP IIS, Неофициален
403.2 Read access forbidden
HTTP IIS, Неофициален
403.3 Write access forbidden
HTTP IIS, Неофициален
403.4 SSL required
HTTP IIS, Неофициален
403.5 SSL 128 required
HTTP IIS, Неофициален
403.6 IP address rejected
HTTP IIS, Неофициален
403.7 Client certificate required
HTTP IIS, Неофициален
403.8 Site access denied
HTTP IIS, Неофициален
403.9 too many clients are trying to connect to the web server
HTTP IIS, Неофициален
403.10 web server is configured to deny Execute access
HTTP IIS, Неофициален
403.11 Password has been changed
HTTP IIS, Неофициален
403.12 Mapper denied access
HTTP IIS, Неофициален
403.13 Client certificate revoked
HTTP IIS, Неофициален
403.14 Directory listing denied
HTTP IIS, Неофициален
403.15 Client access licenses have exceeded limits on the web server
HTTP IIS, Неофициален
403.16 Client certificate is untrusted or invalid
HTTP IIS, Неофициален
403.17 Client certificate has expired or is not yet valid.
HTTP IIS, Неофициален
403.18 Cannot execute requested URL in the current application pool
HTTP IIS, Неофициален
403.19 Cannot execute CGI applications for the client browser in this application pool
HTTP IIS, Неофициален
403.20 Passport logon failed
HTTP IIS, Неофициален
403.21 Source access denied
HTTP IIS, Неофициален
403.22 Infinite depth is denied
HTTP IIS, Неофициален
403.501 Too many requests from the same client IP; Dynamic IP Restriction Concurrent request rate limit reached
HTTP IIS, Неофициален
403.502 Too many requests from the same client IP; Dynamic IP Restriction Maximum request rate limit reached
HTTP IIS, Неофициален
403.503 the IP address is included in the Deny list of IP Restriction
HTTP IIS, Неофициален
403.504 the host name is included in the Deny list of IP Restriction
HTTP IIS, Неофициален

Статии в блога

Разликата между HTTP код на състояние 402 и 403

Когато се занимаваме със световната мрежа и комуникацията между сървъри и клиенти, се сблъскваме с различни кодове на състоянието, които описват състоянието на дадена HTTP заявка. Два от тези кодов...

SEO и кодове на състоянието на HTTP: Изчерпателен анализ

Оптимизирането на уебсайта за търсачките (SEO) е сложно начинание. Един от често пренебрегваните, но решаващи аспекти за доброто класиране са HTTP кодовете за статус. Тези малки, трицифрени кодове ...

Автор: Tony Brüser
Автор: Tony Brüser

Тони Брусер е ентусиазиран уеб разработчик със склонност към HTTP кодовете за състояние.

LinkedInGitHub