508

Loop Detected

Официален
Открит контур

Спецификация на HTTP код на състоянието 508

Кодът за състояние 508 Loop Detected показва, че сървърът е прекратил операция, защото е срещнал безкраен цикъл при обработката на заявка с

Източник / Цитат от: Кодът на състоянието 508 Loop Detected на HTTP е определен в раздел 7.2 на RFC5842.

Как да изхвърлим код на състоянието 508 с PHP?

За изхвърляне на HTTP статус код 508 на уеб страница може да се използва функцията http_response_code на PHP. Синтаксисът е следният: http_response_code(508) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Тестване на код 508 на състоянието HTTP

За да можете да показвате кода на състоянието на HTTP (в този случай 508 Loop Detected) и друга информация от страна на клиента, конзолата за разработка трябва да се отвори с F12. След това преминете към раздела "Мрежа". Сега страницата може да бъде отворена, като уебсайтът (пример index.php) трябва да се вижда в раздела "Мрежа". Той трябва да бъде избран и след това трябва да се избере разделът Herder. След това потребителят ще види следния резултат:

Код на състоянието 508 Loop Detected
Преглед
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=508
Статус: 508 Loop Detected
Тези: Network
IP адрес: XX.XX.XX.XX
Код на състоянието 508 Loop Detected

Как да разреша проблема със статус код 508?

Код на състоянието HTTP 508 Loop Detected обикновено се връща от уеб сървъра, когато той установи, че заявката ще предизвика безкраен цикъл. Ако получите тази грешка, това означава, че вероятно има проблем с конфигурацията на уебсайта ви или с кода, изпълняван от уеб сървъра.

За да разрешите грешката, първо трябва да установите причината за проблема. Възможно е да има грешка във файла .htaccess, която да предизвиква безкраен цикъл, или да има грешка в кода на уебсайта ви, която да предизвиква изпращането на определена заявка към сървъра отново и отново.

Някои стъпки, които можете да предприемете, за да отстраните грешката:

  1. Проверете файла .htaccess: Ако използвате правила за пренаписване във файла .htaccess, проверете ги внимателно, за да се уверите, че те не причиняват безкраен цикъл. Може да се наложи да премахнете или коригирате някои правила, за да отстраните проблема.Проверете кода на уебсайта си: Потърсете цикли или повтарящи се заявки в кода на уебсайта си, които може да причиняват безкраен цикъл. След като установите проблема, коригирайте кода по съответния начин.
  2. Използвайте инструменти за отстраняване на грешки: Използвайте инструменти за отстраняване на грешки, като например конзолата за разработчици на вашия браузър или функциите за регистриране на данни в уеб сървъра, за да откриете проблема. Проверете изхода, за да видите кои заявки се изпращат отново и отново, и използвайте тази информация, за да идентифицирате проблема.
  3. Свържете се с вашия хостинг доставчик: Ако все още имате проблеми с отстраняването на грешката, свържете се с вашия хостинг доставчик или с опитен разработчик, който може да ви помогне да решите проблема.

При проверка на вашия .htaccess файла, кода на вашия уебсайт и като използвате инструменти за отстраняване на грешки, би трябвало да можете да идентифицирате и отстраните грешката, която предизвиква HTTP статус код 508 Loop Detected.

Ако напишете следния код във вашия .htaccess файл, той ще задейства HTTP статус код 508 Loop Detected.

.htaccess файл
RewriteEngine On RewriteRule ^(.*)$ $1

Не тествайте в продуктивни среди!

Как да създадете собствена страница за грешка с код на състоянието 508

Създаването на собствена страница за грешка 508 Loop Detected е сравнително лесно както с уеб сървърите "Apache", така и с "NGINX".

Apache Webserver

Уеб сървърът "Apache" е един от най-разпространените уеб сървъри в интернет. За да създадете своя собствена страница за грешка 508 Loop Detected в "Apache", трябва да се направи следната промяна в следния файл.

File: .htaccess
ErrorDocument 508 /errors/508.html

NGINX Webserver

Подобно на уеб сървъра "Apache", "NGINX" също се използва широко в интернет. За да създадете своя собствена страница за грешка 508 Loop Detected в "NGINX", трябва да се направи следната промяна в следния файл.

File: sites-enabled/default
error_page 508 /508.html;
location = /508.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Съвместимост на кода на състоянието 508 с браузъра

Chrome Yes
Edge Yes
Firefox Yes
Opera Yes
Safari Yes
Chrome Android Yes
Firefox for Android Yes
Opera Android Yes
Safari on iOS Yes
Internet Yes
WebView Android Yes

Константи в езиците за програмиране

http.StatusLoopDetected
Response::HTTP_LOOP_DETECTED
:loop_detected

Пример за "Клиентска заявка" и "Отговор на сървъра" с HTTP код на състоянието 508

Client request:

GET /recursive-resource.php HTTP/1.1
Host: www.example.org

Server response:

HTTP/1.1 508 Loop Detected
Content-Type: text/plain

Error: Infinite loop detected while processing the request for /recursive-resource.php.
Автор: Tony Brüser
Автор: Tony Brüser

Тони Брусер е ентусиазиран уеб разработчик със склонност към HTTP кодовете за състояние.

LinkedInGitHub