530

Error 530

Неофициален (Cloudflare)
Връща се HTTP грешка 530 и се показва грешка 1XXX

Спецификация на HTTP код на състоянието 530

текуща работа

Как да изхвърлим код на състоянието 530 с PHP?

За изхвърляне на HTTP статус код 530 на уеб страница може да се използва функцията http_response_code на PHP. Синтаксисът е следният: http_response_code(530) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Тестване на код 530 на състоянието HTTP

За да можете да показвате кода на състоянието на HTTP (в този случай 530 Error 530) и друга информация от страна на клиента, конзолата за разработка трябва да се отвори с F12. След това преминете към раздела "Мрежа". Сега страницата може да бъде отворена, като уебсайтът (пример index.php) трябва да се вижда в раздела "Мрежа". Той трябва да бъде избран и след това трябва да се избере разделът Herder. След това потребителят ще види следния резултат:

Код на състоянието 530 Error 530
Преглед
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=530
Статус: 530 Error 530
Тези: Network
IP адрес: XX.XX.XX.XX
Код на състоянието 530 Error 530

Съвместимост на кода на състоянието 530 с браузъра

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Автор: Tony Brüser
Автор: Tony Brüser

Тони Брусер е ентусиазиран уеб разработчик със склонност към HTTP кодовете за състояние.

LinkedInGitHub