305

Use Proxy

Официален Deprecated
Ресурсът е достъпен само чрез прокси.

Спецификация на HTTP код на състоянието 305

Код на състоянието 305 Use Proxy е дефиниран в предишна версия на тази спецификация и вече е отпаднал (Приложение Б).

Източник / Цитат от: Кодът на състоянието 305 Use Proxy на HTTP е определен в раздел 6.4.5 на RFC7231.

Протокол HTTP

Как да изхвърлим код на състоянието 305 с PHP?

За изхвърляне на HTTP статус код 305 на уеб страница може да се използва функцията http_response_code на PHP. Синтаксисът е следният: http_response_code(305) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Тестване на код 305 на състоянието HTTP

За да можете да показвате кода на състоянието на HTTP (в този случай 305 Use Proxy) и друга информация от страна на клиента, конзолата за разработка трябва да се отвори с F12. След това преминете към раздела "Мрежа". Сега страницата може да бъде отворена, като уебсайтът (пример index.php) трябва да се вижда в раздела "Мрежа". Той трябва да бъде избран и след това трябва да се избере разделът Herder. След това потребителят ще види следния резултат:

Код на състоянието 305 Use Proxy
Преглед
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=305
Статус: 305 Use Proxy
Тези: Network
IP адрес: XX.XX.XX.XX
Код на състоянието 305 Use Proxy

Съвместимост на кода на състоянието 305 с браузъра

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Константи в езиците за програмиране

Response::HTTP_USE_PROXY
:use_proxy
Автор: Tony Brüser
Автор: Tony Brüser

Тони Брусер е ентусиазиран уеб разработчик със склонност към HTTP кодовете за състояние.

LinkedInGitHub