203

Non-Authoritative Information

Resmi
Meta bilgileri sağlamak için önbelleğe alınmış bir kopya kullanılmıştır. Veriler güncel olmayabilir.

HTTP durum kodu 203'ün belirtimi

203 Non-Authoritative Information durum kodu, isteğin başarılı olduğunu, ancak ekteki yükün bir dönüştürücü proxy (RFC7230] Bölüm 5.7.2) tarafından kaynak sunucunun 200 (OK) yanıtından değiştirildiğini gösterir. Bu durum kodu, proxy'nin bir dönüştürme uygulandığında alıcıları bilgilendirmesini sağlar, çünkü bu bilgi içerikle ilgili daha sonraki kararları etkileyebilir. Örneğin, içerik için gelecekteki önbellek doğrulama istekleri yalnızca aynı istek yolu boyunca (aynı proxy'ler aracılığıyla) uygulanabilir.

203 Non-Authoritative Information yanıtı, herhangi bir durum koduna sahip yanıtlara uygulanabilir olma avantajına sahip olan 214 Dönüşüm Uygulandı Uyarı koduna ([RFC7234] Bölüm 5.5) benzer.

203 Non-Authoritative Information yanıtı varsayılan olarak önbelleklenebilir; yani, yöntem tanımı veya açık önbellek denetimleri tarafından aksi belirtilmedikçe (bkz. [RFC7234] Bölüm 4.2.2).

Kaynak / Alıntı: 203 Non-Authoritative Information HTTP durum kodu RFC7231 bölümünün 6.3.4 kısmında belirtilmiştir.

PHP ile 203 durum kodu nasıl atılır?

Bir web sayfasında HTTP durum kodu 203'ü atmak için PHP işlevi http_response_code kullanılabilir. Sözdizimi aşağıdaki gibidir: http_response_code(203) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

203 HTTP Durum Kodunu Test Etme

HTTP durum kodunu (bu durumda 203 Non-Authoritative Information) ve istemci tarafındaki diğer bilgileri görüntüleyebilmek için geliştirme konsolu F12 ile açılmalıdır. Ardından "Ağ" sekmesine gidin. Artık sayfa açılabilir, web sitesi (örnek index.php) ağ sekmesinde görünür olmalıdır. Bu seçilmeli ve ardından Herder bölümü seçilmelidir. Kullanıcı daha sonra aşağıdaki sonucu görecektir:

Durum kodu 203 Non-Authoritative Information
Genel Bakış
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=203
Durum: 203 Non-Authoritative Information
Şunlar: Network
IP adresi: XX.XX.XX.XX
Durum kodu 203 Non-Authoritative Information

203 durum kodunun tarayıcı uyumluluğu

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Programlama dillerinde sabitler

http.StatusNonAuthoritativeInfo
Response::HTTP_NON_AUTHORITATIVE_INFORMATION
:non_authoritative_information

HTTP durum kodu 203 hakkında eğlenceli memler

Yazar: Tony Brüser
Yazar: Tony Brüser

Tony Brüser, HTTP durum kodlarına meraklı hevesli bir web geliştiricisidir.

LinkedInGitHub