494

Request header too large

Resmi olmayan (nginx)
İstemci ya çok büyük bir HTTP isteği göndermiştir ya da iletilen HTTP üstbilgileri çok uzundur.

494 durum kodunun genel açıklaması

çalışmalar devam ediyor

HTTP durum kodu 494'ün belirtimi

çalışmalar devam ediyor

Kaynak / Alıntı: 494 Request header too large HTTP durum kodu HTTP NGINX bölümünün Module ngx_http_core_module kısmında belirtilmiştir.

PHP ile 494 durum kodu nasıl atılır?

Bir web sayfasında HTTP durum kodu 494'ü atmak için PHP işlevi http_response_code kullanılabilir. Sözdizimi aşağıdaki gibidir: http_response_code(494) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

494 HTTP Durum Kodunu Test Etme

HTTP durum kodunu (bu durumda 494 Request header too large) ve istemci tarafındaki diğer bilgileri görüntüleyebilmek için geliştirme konsolu F12 ile açılmalıdır. Ardından "Ağ" sekmesine gidin. Artık sayfa açılabilir, web sitesi (örnek index.php) ağ sekmesinde görünür olmalıdır. Bu seçilmeli ve ardından Herder bölümü seçilmelidir. Kullanıcı daha sonra aşağıdaki sonucu görecektir:

Durum kodu 494 Request header too large
Genel Bakış
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=494
Durum: 494 Request header too large
Şunlar: Network
IP adresi: XX.XX.XX.XX
Durum kodu 494 Request header too large

494 durum kodunun tarayıcı uyumluluğu

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Yazar: Tony Brüser
Yazar: Tony Brüser

Tony Brüser, HTTP durum kodlarına meraklı hevesli bir web geliştiricisidir.

LinkedInGitHub