412

Precondition Failed

Resmi Alt durum kodları
Ön koşullar tatmin edici değildi, talep başarılı olmadı

HTTP durum kodu 412'ün belirtimi

412 Precondition Failed durum kodu, istek başlığı alanlarında verilen bir veya daha fazla koşulun sunucuda test edildiğinde yanlış olarak değerlendirildiğini gösterir. Bu yanıt kodu, istemcinin geçerli kaynak durumuna (geçerli gösterimleri ve meta verileri) ön koşullar koymasına ve böylece hedef kaynak beklenmedik bir durumdaysa istek yönteminin uygulanmasını önlemesine olanak tanır.

Kaynak / Alıntı: 412 Precondition Failed HTTP durum kodu RFC7232 bölümünün 4.2 kısmında belirtilmiştir.

PHP ile 412 durum kodu nasıl atılır?

Bir web sayfasında HTTP durum kodu 412'ü atmak için PHP işlevi http_response_code kullanılabilir. Sözdizimi aşağıdaki gibidir: http_response_code(412) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

412 HTTP Durum Kodunu Test Etme

HTTP durum kodunu (bu durumda 412 Precondition Failed) ve istemci tarafındaki diğer bilgileri görüntüleyebilmek için geliştirme konsolu F12 ile açılmalıdır. Ardından "Ağ" sekmesine gidin. Artık sayfa açılabilir, web sitesi (örnek index.php) ağ sekmesinde görünür olmalıdır. Bu seçilmeli ve ardından Herder bölümü seçilmelidir. Kullanıcı daha sonra aşağıdaki sonucu görecektir:

Durum kodu 412 Precondition Failed
Genel Bakış
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=412
Durum: 412 Precondition Failed
Şunlar: Network
IP adresi: XX.XX.XX.XX
Durum kodu 412 Precondition Failed

412 durum koduyla ilgili sorunu nasıl çözebilirim?

1. Nedeni anlama

Ön koşul başlığını kontrol edin: Öncelikle isteğinizin başlığında hangi ön koşulun belirlendiğini ve yerine getirilmediğini belirleyin. Bu bir If-Match, If-None-Match, If-Modified-Since, If-Unmodified-Since veya bir If-Range başlığı olabilir.

2. Kaynak meta verilerini kontrol etme

E-Tag ve Last-Modified başlığı: İstenen kaynağın meta verilerini kontrol edin. Tutarsızlıkları belirlemek için kaynağın E-Tag değerini veya Last-Modified tarihini istekte belirtilen değerle karşılaştırın.

3. İsteği düzeltme

Başlıkları ayarlama: Kontrol, isteğin koşul başlıklarındaki değerlerin kaynağın geçerli durumuyla eşleşmediğini gösteriyorsa, bunları buna göre ayarlayın.

Gereksiz başlıkları kaldırma: Bazı durumlarda, istek için kesinlikle gerekli değilse belirli koşul başlıklarını kaldırmak yararlı olabilir.

4. Önbellek yönetimi

Önbellek kontrolü: İsteğin, kaynağın önbelleğe alınmış bir durumundan etkilenmediğinden emin olun. Gerekirse, önbelleği temizleyin veya önbelleği atlamak için Cache-Control başlıklarını kullanın.

5. Sunucu yapılandırması

Yapılandırma kontrolü: Sunucuda, özellikle koşullu isteklerin işlenmesiyle bağlantılı olarak bu soruna yol açabilecek herhangi bir özel kural veya yapılandırma olup olmadığını kontrol edin.

6. API/sunucu geliştiricisi ile iletişim

Dokümantasyon ve destek: Sorun devam ederse, API veya sunucu dokümantasyonuna başvurun ve gerekirse daha fazla yardım için destek veya geliştirici topluluğu ile iletişime geçin.

7. Uygulamada hata işleme

Sağlam hata işleme: 412 Precondition Failed durum koduna uygun şekilde yanıt vermek için uygulamanızda sağlam hata işleme uygulayın, örneğin isteği özelleştirilmiş başlıklarla yeniden göndererek veya kullanıcıyı hata konusunda bilgilendirerek.

8. Test etme ve izleme

Kapsamlı test: 412 Precondition Failed hatalarına doğru yanıt verdiğinden emin olmak için uygulamanızı çeşitli koşullar altında test edin.

İzleme: Bu tür hataları tespit etmek ve analiz etmek için izleme araçlarını kullanın, böylece sorunlara proaktif bir şekilde tepki verebilirsiniz.

Durum kodu 412 için kendi hata sayfanızı nasıl oluşturursunuz?

Kendi 412 Precondition Failed hata sayfanızı oluşturmak hem "Apache" hem de "NGINX" web sunucuları ile nispeten kolaydır.

Apache Webserver

"Apache" web sunucusu internetteki en yaygın web sunucularından biridir. "Apache" de kendi 412 Precondition Failed hata sayfanızı oluşturmak için aşağıdaki dosyada aşağıdaki değişiklik yapılmalıdır.

File: .htaccess
ErrorDocument 412 /errors/412.html

NGINX Webserver

"Apache" web sunucusuna benzer şekilde "NGINX" de internette yaygın olarak kullanılmaktadır. "NGINX" de kendi 412 Precondition Failed hata sayfanızı oluşturmak için aşağıdaki dosyada aşağıdaki değişiklik yapılmalıdır.

File: sites-enabled/default
error_page 412 /412.html;
location = /412.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

412 durum kodunun tarayıcı uyumluluğu

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Programlama dillerinde sabitler

HttpStatusCode.PreconditionFailed
http.StatusPreconditionFailed
Response::HTTP_PRECONDITION_FAILED
httplib.PRECONDITION_FAILED
http.client.PRECONDITION_FAILED
http.HTTPStatus.PRECONDITION_FAILED
:precondition_failed

412 Durum kodunun alt durum kodları

Alt durum kodları tamamen tekniktir ve asla kullanıcıya gönderilmemelidir. Örneğin, 412.1 durum kodu atılırsa, günlüğe kaydedilebilir, ancak kullanıcıya 412 durum kodu gönderilir.:
412.0 Precondition failed
HTTP IIS, Resmi olmayan

HTTP durum kodu 412 hakkında eğlenceli memler

Yazar: Tony Brüser
Yazar: Tony Brüser

Tony Brüser, HTTP durum kodlarına meraklı hevesli bir web geliştiricisidir.

LinkedInGitHub