451

Redirect

Resmi olmayan (Microsoft Internet Information Services)
kullanıcının posta kutusuna ulaşılamadı

HTTP durum kodu 451'ün belirtimi

İstemci yanlış sunucuya (yani kullanıcının posta kutusuna erişemeyen bir sunucuya) bağlanmaya çalışıyorsa veya kullanıcının posta kutusuna ulaşmak için kullanılabilecek daha verimli bir sunucu varsa, 451 Redirect Yönlendirme hatası döndürülür.

Kaynak / Alıntı: 451 Redirect HTTP durum kodu HTTP IIS bölümünün 3.1.5.2.2 kısmında belirtilmiştir.

PHP ile 451 durum kodu nasıl atılır?

Bir web sayfasında HTTP durum kodu 451'ü atmak için PHP işlevi http_response_code kullanılabilir. Sözdizimi aşağıdaki gibidir: http_response_code(451) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

451 HTTP Durum Kodunu Test Etme

HTTP durum kodunu (bu durumda 451 Redirect) ve istemci tarafındaki diğer bilgileri görüntüleyebilmek için geliştirme konsolu F12 ile açılmalıdır. Ardından "Ağ" sekmesine gidin. Artık sayfa açılabilir, web sitesi (örnek index.php) ağ sekmesinde görünür olmalıdır. Bu seçilmeli ve ardından Herder bölümü seçilmelidir. Kullanıcı daha sonra aşağıdaki sonucu görecektir:

Durum kodu 451 Redirect
Genel Bakış
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=451
Durum: 451 Redirect
Şunlar: Network
IP adresi: XX.XX.XX.XX
Durum kodu 451 Redirect

451 durum kodunun tarayıcı uyumluluğu

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Programlama dillerinde sabitler

http.StatusUnavailableForLegalReasons
Response::HTTP_UNAVAILABLE_FOR_LEGAL_REASONS
:unavailable_for_legal_reasons
Yazar: Tony Brüser
Yazar: Tony Brüser

Tony Brüser, HTTP durum kodlarına meraklı hevesli bir web geliştiricisidir.

LinkedInGitHub