206

Partial Content

Resmi
kaynağın istenen kısmı iletildi. İstek başarılı oldu.

HTTP durum kodu 206'ün belirtimi

206 Partial Content durum kodu, sunucunun, isteğin Aralık başlık alanında (Bölüm 3.1) bulunan doyurulabilir aralıklara karşılık gelen seçilen gösterimin bir veya daha fazla parçasını aktararak hedef kaynak için bir aralık isteğini başarıyla yerine getirdiğini gösterir.

Tek bir parça aktarılıyorsa, 206 Partial Content yanıtını oluşturan sunucu, seçilen gösterimin hangi aralığının kapsandığını açıklayan bir İçerik-Aralığı başlık alanı ve aralıktan oluşan bir yük oluşturmalıdır. Örneğin:

HTTP/1.1 206 Partial Content Kısmi İçerik
Tarih: Wed, 15 Nov 1995 06:25:24 GMT
Last-Modified: Wed, 15 Nov 1995 04:58:08 GMT
Content-Range: bytes 21010-47021/47022
Content-Length: 26012
Content-Type: image/gif

... 26012 baytlık kısmi görüntü verisi ...

Birden fazla parça aktarılıyorsa, 206 Partial Content yanıtını oluşturan sunucu, Ek A'da tanımlandığı gibi bir "multipart/byteranges" yükü ve multipart/byteranges ortam türünü ve gerekli sınır parametresini içeren bir Content-Type başlık alanı oluşturmalıdır. Tek parçalı yanıtlarla karışıklığı önlemek için, bir sunucu çok parçalı bir yanıtın HTTP başlık bölümünde bir Content-Range başlık alanı OLUŞTURMAMALIDIR (bunun yerine bu alan her parçada gönderilecektir).

Çok parçalı yükteki her bir gövde parçasının başlık alanında, sunucu o gövde parçasının içine alınan aralığa karşılık gelen bir Content-Range başlık alanı oluşturmalıdır. Seçilen temsil 200 (OK) yanıtında bir Content-Type başlık alanına sahip olacaksa, sunucu her gövde parçasının başlık alanında aynı Content-Typefield'ı oluşturmalıdır.

Örneğin:

HTTP/1.1 206 Partial Content Kısmi İçerik
Tarih: Wed, 15 Nov 1995 06:25:24 GMT
Last-Modified: Wed, 15 Nov 1995 04:58:08 GMT
Content-Length: 1741
Content-Type: multipart/byteranges; boundary=THIS_STRING_SEPARATES


--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Type: application/pdf
Content-Range: bytes 500-999/8000


...ilk aralık...
--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Type: application/pdf
Content-Range: bytes 7000-7999/8000


...ikinci aralık
--THIS_STRING_SEPARATES--

Birden fazla aralık talep edildiğinde, bir sunucu, alınan Aralık başlık alanında karşılık gelen bayt aralığı spesifikasyonunun görünme sırasına bakılmaksızın, çakışan veya birden fazla parça göndermenin ek yükünden daha küçük bir boşlukla ayrılan aralıkları birleştirebilir. Bir multipart/byteranges yükünün parçaları arasındaki tipik ek yük, seçilen temsilin ortam türüne ve seçilen sınır parametresi uzunluğuna bağlı olarak yaklaşık 80 bayt olduğundan, birçok küçük ayrık parçayı aktarmak, seçilen temsilin tamamını aktarmaktan daha az verimli olabilir.

Birden fazla parça istemeyen bir istemci çok parçalı yanıtları desteklemeyebileceğinden, bir sunucunun tek bir aralık için bir isteğe çok parçalı bir yanıt oluşturmaması GEREKİR. Ancak, birden çok aralık istenmiş ve yalnızca bir aralık doyurulabilir bulunmuşsa veya birleştirmeden sonra yalnızca bir aralık kalmışsa, sunucu yalnızca tek bir gövde parçası içeren bir çok parçalı/byteranges yükü oluşturabilir. Bir multipart/byteranges yanıtını işleyemeyen bir istemci, birden çok aralık isteyen bir istek OLUŞTURMAMALIDIR.

Çok parçalı bir yanıt yükü oluşturulduğunda, sunucu parçaları, alınan Aralık başlık alanında karşılık gelen bayt aralığı-spec'inin göründüğü sırayla göndermeli, karşılanamaz olduğu düşünülen veya başka aralıklarla birleştirilen aralıkları hariç tutmalıdır. Çok parçalı bir yanıt alan bir istemci, o gövde parçasında hangi aralığın bulunduğunu belirlemek için her gövde parçasında bulunan Content-Range başlık alanını incelemelidir; istemci, talep ettiği aralıkların aynısını veya talep ettiği sıranın aynısını alacağına güvenemez. 206 Partial Content yanıtı oluşturulduğunda, sunucu yukarıda gerekli olanlara ek olarak aşağıdaki başlık alanlarını oluşturmalıdır, eğer alan

Kaynak / Alıntı: 206 Partial Content HTTP durum kodu RFC7233 bölümünün 4.1 kısmında belirtilmiştir.

PHP ile 206 durum kodu nasıl atılır?

Bir web sayfasında HTTP durum kodu 206'ü atmak için PHP işlevi http_response_code kullanılabilir. Sözdizimi aşağıdaki gibidir: http_response_code(206) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

206 HTTP Durum Kodunu Test Etme

HTTP durum kodunu (bu durumda 206 Partial Content) ve istemci tarafındaki diğer bilgileri görüntüleyebilmek için geliştirme konsolu F12 ile açılmalıdır. Ardından "Ağ" sekmesine gidin. Artık sayfa açılabilir, web sitesi (örnek index.php) ağ sekmesinde görünür olmalıdır. Bu seçilmeli ve ardından Herder bölümü seçilmelidir. Kullanıcı daha sonra aşağıdaki sonucu görecektir:

Durum kodu 206 Partial Content
Genel Bakış
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=206
Durum: 206 Partial Content
Şunlar: Network
IP adresi: XX.XX.XX.XX
Durum kodu 206 Partial Content

206 durum kodunun tarayıcı uyumluluğu

Chrome Yes
Edge Yes
Firefox Yes
Opera Yes
Safari Yes
Chrome Android Yes
Firefox for Android Yes
Opera Android Yes
Safari on iOS Yes
Internet Yes
WebView Android Yes

Programlama dillerinde sabitler

http.StatusPartialContent
Response::HTTP_PARTIAL_CONTENT
:partial_content

HTTP durum kodu 206 hakkında eğlenceli memler

Blog Yazıları

SEO ve HTTP durum kodları: Kapsamlı bir analiz

Bir web sitesini arama motorları (SEO) için optimize etmek karmaşık bir girişimdir. İyi bir sıralama için genellikle göz ardı edilen ancak çok önemli olan hususlardan biri HTTP durum kodlarıdır. Bu...

Yazar: Tony Brüser
Yazar: Tony Brüser

Tony Brüser, HTTP durum kodlarına meraklı hevesli bir web geliştiricisidir.

LinkedInGitHub