440

Login Time-out

Resmi olmayan (Microsoft Internet Information Services)
istemcinin HTTP oturumunun süresi dolmuşsa ve yeniden oturum açması gerekiyorsa

HTTP durum kodu 440'ün belirtimi

Microsoft Dynamics CRM Email Router Configuration Manager'da Erişimi Test Et'i seçtiğinizde aşağıdaki hata görüntülenir. (Gelen Durum: Başarısız - Uzak sunucu bir hata döndürdü: (440 Login Time-out) Oturum Açma Zaman Aşımı)

Kaynak / Alıntı: 440 Login Time-out HTTP durum kodu HTTP IIS bölümünün symptoms kısmında belirtilmiştir.

PHP ile 440 durum kodu nasıl atılır?

Bir web sayfasında HTTP durum kodu 440'ü atmak için PHP işlevi http_response_code kullanılabilir. Sözdizimi aşağıdaki gibidir: http_response_code(440) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

440 HTTP Durum Kodunu Test Etme

HTTP durum kodunu (bu durumda 440 Login Time-out) ve istemci tarafındaki diğer bilgileri görüntüleyebilmek için geliştirme konsolu F12 ile açılmalıdır. Ardından "Ağ" sekmesine gidin. Artık sayfa açılabilir, web sitesi (örnek index.php) ağ sekmesinde görünür olmalıdır. Bu seçilmeli ve ardından Herder bölümü seçilmelidir. Kullanıcı daha sonra aşağıdaki sonucu görecektir:

Durum kodu 440 Login Time-out
Genel Bakış
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=440
Durum: 440 Login Time-out
Şunlar: Network
IP adresi: XX.XX.XX.XX
Durum kodu 440 Login Time-out

440 durum kodunun tarayıcı uyumluluğu

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Yazar: Tony Brüser
Yazar: Tony Brüser

Tony Brüser, HTTP durum kodlarına meraklı hevesli bir web geliştiricisidir.

LinkedInGitHub