500

Internal Server Error

Resmi Alt durum kodları
Belirtilmemiş bir dahili sunucu hatası

500 durum kodunun genel açıklaması

Bu metin bloğu ne yazık ki sadece İngilizce olarak mevcuttur.

The HTTP 500 Internal Server Error status code occurs when the server has a problem and is unable to process the user's request. This can have various reasons, such as technical problems, overloading of the server or problems with the software that runs the server.

HTTP durum kodu 500'ün belirtimi

500 Internal Server Error durum kodu, sunucunun isteği yerine getirmesini engelleyen beklenmedik bir durumla karşılaştığını gösterir.

Kaynak / Alıntı: 500 Internal Server Error HTTP durum kodu RFC7231 bölümünün 6.6.1 kısmında belirtilmiştir.

PHP ile 500 durum kodu nasıl atılır?

Bir web sayfasında HTTP durum kodu 500'ü atmak için PHP işlevi http_response_code kullanılabilir. Sözdizimi aşağıdaki gibidir: http_response_code(500) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

500 HTTP Durum Kodunu Test Etme

HTTP durum kodunu (bu durumda 500 Internal Server Error) ve istemci tarafındaki diğer bilgileri görüntüleyebilmek için geliştirme konsolu F12 ile açılmalıdır. Ardından "Ağ" sekmesine gidin. Artık sayfa açılabilir, web sitesi (örnek index.php) ağ sekmesinde görünür olmalıdır. Bu seçilmeli ve ardından Herder bölümü seçilmelidir. Kullanıcı daha sonra aşağıdaki sonucu görecektir:

Durum kodu 500 Internal Server Error
Genel Bakış
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=500
Durum: 500 Internal Server Error
Şunlar: Network
IP adresi: XX.XX.XX.XX
Durum kodu 500 Internal Server Error

500 durum koduyla ilgili sorunu nasıl çözebilirim?

HTTP 500 Internal Server Error hatasını düzeltmek için yapmamız gereken ilk şey, HTTP 500 Internal Server Error durum kodunun ilk etapta neden atıldığını bulmaktır. Sebepler şunlar olabilir:

  1. Sunucu yapılandırması veya programlamasıyla ilgili sorunlar
  2. Hatalar ".htaccess" dosyasındaki hatalar
  3. Sunucudaki eksik veya bozuk dosyalar
  4. Sunucunun aşırı yüklenmesi veya CPU gibi yetersiz kaynaklar, RAM veya bant genişliği
  5. Diğer sistemlere veya veritabanlarına bağlanmada zorluk
  6. DDoS saldırıları veya kötü amaçlı yazılım bulaşmaları gibi güvenlik sorunları
  7. Sunucudaki uygulama veya çerçeve hataları

Bunların hepsinin kontrol edilmesi gerekir, en son hangi değişikliğin yapıldığına bağlı olarak, önce bu kontrol edilmelidir. HTTP 500 Internal Server Error durum kodunun nedenleri çok çeşitli olabileceğinden, genel bir öneride bulunulamaz.

En son hangi değişikliğin yapıldığına bağlı olarak tüm bunların kontrol edilmesi gerekir.

Durum kodu 500 için kendi hata sayfanızı nasıl oluşturursunuz?

Kendi 500 Internal Server Error hata sayfanızı oluşturmak hem "Apache" hem de "NGINX" web sunucuları ile nispeten kolaydır.

Apache Webserver

"Apache" web sunucusu internetteki en yaygın web sunucularından biridir. "Apache" de kendi 500 Internal Server Error hata sayfanızı oluşturmak için aşağıdaki dosyada aşağıdaki değişiklik yapılmalıdır.

File: .htaccess
ErrorDocument 500 /errors/500.html

NGINX Webserver

"Apache" web sunucusuna benzer şekilde "NGINX" de internette yaygın olarak kullanılmaktadır. "NGINX" de kendi 500 Internal Server Error hata sayfanızı oluşturmak için aşağıdaki dosyada aşağıdaki değişiklik yapılmalıdır.

File: sites-enabled/default
error_page 500 /500.html;
location = /500.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

500 durum kodunun tarayıcı uyumluluğu

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Programlama dillerinde sabitler

HttpStatusCode.InternalServerError
http.StatusInternalServerError
Response::HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR
httplib.INTERNAL_SERVER_ERROR
http.client.INTERNAL_SERVER_ERROR
http.HTTPStatus.INTERNAL_SERVER_ERROR
:internal_server_error

500 Durum kodunun alt durum kodları

Alt durum kodları tamamen tekniktir ve asla kullanıcıya gönderilmemelidir. Örneğin, 500.1 durum kodu atılırsa, günlüğe kaydedilebilir, ancak kullanıcıya 500 durum kodu gönderilir.:
500.0 Module or ISAPI error occurred
HTTP IIS, Resmi olmayan
500.11 Application is shutting down on the web server
HTTP IIS, Resmi olmayan
500.12 Application is busy restarting on the web server
HTTP IIS, Resmi olmayan
500.13 Web server is too busy
HTTP IIS, Resmi olmayan
500.15 Direct requests for Global.asax aren't allowed
HTTP IIS, Resmi olmayan
500.19 Configuration data is invalid
HTTP IIS, Resmi olmayan
500.21 Module not recognized
HTTP IIS, Resmi olmayan
500.22 An ASP.NET httpModules configuration does not apply in Managed Pipeline mode.
HTTP IIS, Resmi olmayan
500.23 An ASP.NET httpHandlers configuration does not apply in Managed Pipeline mode
HTTP IIS, Resmi olmayan
500.24 An ASP.NET impersonation configuration does not apply in Managed Pipeline mode
HTTP IIS, Resmi olmayan
500.50 A rewrite error occurred during RQ_BEGIN_REQUEST notification handling. A configuration or inbound rule execution error occurred
HTTP IIS, Resmi olmayan
500.51 A rewrite error occurred during GL_PRE_BEGIN_REQUEST notification handling. A global configuration or global rule execution error occurred
HTTP IIS, Resmi olmayan
500.52 A rewrite error occurred during RQ_SEND_RESPONSE notification handling. An outbound rule execution occurred
HTTP IIS, Resmi olmayan
500.53 A rewrite error occurred during RQ_RELEASE_REQUEST_STATE notification handling. An outbound rule execution error occurred. The rule is configured to be executed before the output user cache gets updated
HTTP IIS, Resmi olmayan
500.100 Internal ASP error
HTTP IIS, Resmi olmayan

HTTP durum kodu 500 hakkında eğlenceli memler

Yazar: Tony Brüser
Yazar: Tony Brüser

Tony Brüser, HTTP durum kodlarına meraklı hevesli bir web geliştiricisidir.

LinkedInGitHub