299

Miscellaneous Persistent Warning

Resmi Deprecated
Kalıcı bir uyarıya işaret eden içerik kodlaması, medya türü veya benzerindeki değişiklik.

HTTP durum kodu 299'ün belirtimi

Uyarı metni, bir insan kullanıcıya sunulacak veya günlüğe kaydedilecek rastgele bilgiler içerebilir. Bu uyarıyı alan bir sistem herhangi bir otomatik işlem YAPMAMALIDIR.

Kaynak / Alıntı: 299 Miscellaneous Persistent Warning HTTP durum kodu RFC7234 bölümünün 5.5.7 kısmında belirtilmiştir.

HTTP protokolü

çalışmalar devam ediyor

PHP ile 299 durum kodu nasıl atılır?

Bir web sayfasında HTTP durum kodu 299'ü atmak için PHP işlevi http_response_code kullanılabilir. Sözdizimi aşağıdaki gibidir: http_response_code(299) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

299 HTTP Durum Kodunu Test Etme

HTTP durum kodunu (bu durumda 299 Miscellaneous Persistent Warning) ve istemci tarafındaki diğer bilgileri görüntüleyebilmek için geliştirme konsolu F12 ile açılmalıdır. Ardından "Ağ" sekmesine gidin. Artık sayfa açılabilir, web sitesi (örnek index.php) ağ sekmesinde görünür olmalıdır. Bu seçilmeli ve ardından Herder bölümü seçilmelidir. Kullanıcı daha sonra aşağıdaki sonucu görecektir:

Durum kodu 299 Miscellaneous Persistent Warning
Genel Bakış
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=299
Durum: 299 Miscellaneous Persistent Warning
Şunlar: Network
IP adresi: XX.XX.XX.XX
Durum kodu 299 Miscellaneous Persistent Warning

299 durum kodunun tarayıcı uyumluluğu

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

HTTP durum kodu 299 hakkında eğlenceli memler

Yazar: Tony Brüser
Yazar: Tony Brüser

Tony Brüser, HTTP durum kodlarına meraklı hevesli bir web geliştiricisidir.

LinkedInGitHub