302

Found

Resmi
geçici olarak kaynak yeni bir URL altında kullanılabilir

HTTP durum kodu 302'ün belirtimi

302 Found durum kodu, hedef kaynağın geçici olarak farklı bir URI altında bulunduğunu gösterir. Yeniden yönlendirme zaman zaman değiştirilebileceğinden, istemci gelecekteki istekleri için etkin istek URI'sini kullanmaya devam etmelidir.

Sunucu, yanıtta farklı URI için bir URI referansı içeren bir Konum başlık alanı oluşturmalıdır. Kullanıcı aracısı otomatik yeniden yönlendirme için Konum alanı değerini kullanabilir. Sunucunun yanıt yükü genellikle farklı URI(lar)a bir köprü içeren kısa bir köprü metni notu içerir.

Not: Tarihsel nedenlerden dolayı, bir kullanıcı aracısı sonraki istek için istek yöntemini POST'tan GET'e değiştirebilir. Bu davranış istenmiyorsa, bunun yerine 307 (Geçici Yönlendirme) durum kodu kullanılabilir.

Kaynak / Alıntı: 302 Found HTTP durum kodu RFC7231 bölümünün 6.4.3 kısmında belirtilmiştir.

PHP ile 302 durum kodu nasıl atılır?

Bir web sayfasında HTTP durum kodu 302'ü atmak için PHP işlevi http_response_code kullanılabilir. Sözdizimi aşağıdaki gibidir: http_response_code(302) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

302 HTTP Durum Kodunu Test Etme

HTTP durum kodunu (bu durumda 302 Found) ve istemci tarafındaki diğer bilgileri görüntüleyebilmek için geliştirme konsolu F12 ile açılmalıdır. Ardından "Ağ" sekmesine gidin. Artık sayfa açılabilir, web sitesi (örnek index.php) ağ sekmesinde görünür olmalıdır. Bu seçilmeli ve ardından Herder bölümü seçilmelidir. Kullanıcı daha sonra aşağıdaki sonucu görecektir:

Durum kodu 302 Found
Genel Bakış
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=302
Durum: 302 Found
Şunlar: Network
IP adresi: XX.XX.XX.XX
Durum kodu 302 Found

302 durum kodunun tarayıcı uyumluluğu

Chrome Yes
Edge Yes
Firefox Yes
Opera Yes
Safari Yes
Chrome Android Yes
Firefox for Android Yes
Opera Android Yes
Safari on iOS Yes
Internet Yes
WebView Android Yes

302 durum kodunun ne gibi SEO etkileri vardır?

Arama motoru optimizasyonunun (SEO) dijital dünyası, her biri bir web sitesinin sıralaması üzerinde kendi etkisine sahip olan nüanslarla doludur. Bu nüanslardan biri de genellikle yanlış anlaşılan HTTP durum kodu 302 Found. "Bulundu" anlamına gelen bu kod eskiden "Geçici Olarak Taşındı" olarak adlandırılırdı. Belirli bir web kaynağının geçici olarak başka bir yerde mevcut olduğunu gösterir. Ancak bu SEO için ne anlama geliyor?

Öncelikle, tüm yönlendirmelerin aynı olmadığını vurgulamak önemlidir. Bir 302 Found durum kodu geçici bir yönlendirmeyi temsil ederken, bir 301 durum kodu kalıcı bir değişimi gösterir. Bu ayrımın bir web sitesinin SEO'su için derin etkileri vardır.

Bir web sitesinin SEO performansının büyük bir kısmı "bağlantı suyu" veya "bağlantı otoritesinden" gelir. Bir sayfa 301 yönlendirmesi kullanılarak kalıcı olarak yeniden yönlendirildiğinde, bu bağlantı yetkisi büyük ölçüde yeni URL'ye aktarılır. Ancak 302 Found yönlendirmesinde bu durum aynı ölçüde gerçekleşmez. Arama motorları 302 Found yönlendirmesini geçici olarak kabul ettiğinden, orijinal URL'nin yakında tekrar aktif olacağını varsayar. Bu durum, içerik başka bir yerde bulunsa bile bağlantı otoritesinin orijinal URL'de kalmasına yol açabilir.

SEO açısından 302 Found durum koduyla ilgili bir başka sorun da dizine ekleme konusudur. Arama motorları, 302 Found durum kodunun geçici niteliği nedeniyle orijinal URL'yi dizinde tutabilir. Bu, daha az kararlı veya kalıcı olarak görüldüğü için yeni URL'yi dizine ekleme konusunda isteksiz olmalarına neden olabilir.

Böyle geçici bir yönlendirme uzun süre devam ederse, arama motorları için bir zorluk haline gelebilir. Arama sonuçlarında hangi versiyonun (eski versiyon mu yoksa yeni versiyon mu) görüntüleneceğine karar vermekte zorlanabilirler. Bu, arama sıralamalarında öngörülemeyen ve genellikle istenmeyen davranışlara yol açabilir.

Ancak bu, 302 Found durum kodunun haklı olmadığı anlamına gelmez. Bakım veya A/B testi gibi içeriğin gerçekten sadece kısa bir süreliğine taşındığı durumlarda, bu tamamen uygundur.

Özetle, 302 Found ve 301 yönlendirmesi arasındaki seçim hafife alınmamalıdır. Her yönlendirmenin kendine özgü SEO etkileri vardır ve web yöneticileri hangi durum kodunu ne zaman kullanacaklarını dikkatlice düşünmelidir. Kalıcı değişikliklerde, SEO bütünlüğünü korumak için neredeyse her zaman 301 yönlendirmesi tercih edilmelidir. 302 Found güçlü bir araçtır, ancak yalnızca doğru kullanılırsa.

Programlama dillerinde sabitler

HttpStatusCode.Found
http.StatusFound
Response::HTTP_FOUND
httplib.FOUND
http.client.FOUND
http.HTTPStatus.FOUND
:found

HTTP durum kodu 302 hakkında eğlenceli memler

Blog Yazıları

SEO ve HTTP durum kodları: Kapsamlı bir analiz

Bir web sitesini arama motorları (SEO) için optimize etmek karmaşık bir girişimdir. İyi bir sıralama için genellikle göz ardı edilen ancak çok önemli olan hususlardan biri HTTP durum kodlarıdır. Bu...

Yazar: Tony Brüser
Yazar: Tony Brüser

Tony Brüser, HTTP durum kodlarına meraklı hevesli bir web geliştiricisidir.

LinkedInGitHub