501

Not Implemented

Resmi
Şu anda uygulanmıyor

501 durum kodunun genel açıklaması

Bu metin bloğu ne yazık ki sadece İngilizce olarak mevcuttur.

The HTTP error 501 Not Implemented occurs when a web server receives a request from a client that requests a function or feature that the server does not support or implement. The server recognises the request but cannot execute it because it does not have the necessary functions or resources. This can happen, for example, when a client uses an HTTP method that the server does not support, or when the server uses an older version of HTTP that does not support certain features available in a newer version.

A practical example of the HTTP error 501 Not Implemented would be when a web server receives a request for an HTTP method that it does not support, such as the PATCH method for updating part of a resource. If the server has not implemented this method, it will return a 501 Not Implemented error to tell the client that the request cannot be executed. Another example would be if a client sends a request for a specific version of HTTP that the server does not support, such as HTTP/2 when the server only supports HTTP/1.1. In this case, the server would return error 501 Not Implemented to tell the client that it cannot execute the request.

.

HTTP durum kodu 501'ün belirtimi

501 Not Implemented durum kodu, sunucunun isteği yerine getirmek için gereken işlevselliği desteklemediğini gösterir. Bu, sunucu istek yöntemini tanımadığında ve herhangi bir kaynak için destekleyemediğinde uygun yanıttır. 501 Not Implemented yanıtı varsayılan olarak önbelleğe alınabilir; yani, yöntem tanımı veya açık önbellek kontrolleri tarafından aksi belirtilmedikçe.

Kaynak / Alıntı: 501 Not Implemented HTTP durum kodu RFC7231 bölümünün 6.6.2 kısmında belirtilmiştir.

PHP ile 501 durum kodu nasıl atılır?

Bir web sayfasında HTTP durum kodu 501'ü atmak için PHP işlevi http_response_code kullanılabilir. Sözdizimi aşağıdaki gibidir: http_response_code(501) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

501 HTTP Durum Kodunu Test Etme

HTTP durum kodunu (bu durumda 501 Not Implemented) ve istemci tarafındaki diğer bilgileri görüntüleyebilmek için geliştirme konsolu F12 ile açılmalıdır. Ardından "Ağ" sekmesine gidin. Artık sayfa açılabilir, web sitesi (örnek index.php) ağ sekmesinde görünür olmalıdır. Bu seçilmeli ve ardından Herder bölümü seçilmelidir. Kullanıcı daha sonra aşağıdaki sonucu görecektir:

Durum kodu 501 Not Implemented
Genel Bakış
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=501
Durum: 501 Not Implemented
Şunlar: Network
IP adresi: XX.XX.XX.XX
Durum kodu 501 Not Implemented

501 durum koduyla ilgili sorunu nasıl çözebilirim?

HTTP durum kodu 501 Not Implemented, istenen yöntemin desteklenmediğini veya uygulanmadığını belirtmek için sunucu tarafından döndürülür. Bu, gerekli işlevsellik mevcut olmadığı için sunucunun belirli bir isteği işleyemediği anlamına gelir. HTTP durum kodu 501 Not Implemented ile ilgili sorunu çözmek için atabileceğiniz birkaç adım vardır:

  1. Kullanılan HTTP yöntemini kontrol edin: İstek için doğru HTTP yönteminin kullanıldığından emin olun. HTTP GET, POST, PUT, DELETE, vb. gibi çeşitli yöntemler sunar. İstenen yöntem sunucu tarafından desteklenmediği için 501 Not Implemented durum kodu döndürülebilir. Doğru yöntemi kullandığınızdan emin olmak için sunucu API'sinin özelliklerini veya belgelerini kontrol edin.
  2. Sunucu yapılandırmasını kontrol edin: Belirli işlevler veya modüller etkin değilse veya doğru yapılandırılmamışsa sunucu 501 Not Implemented durum kodunu döndürebilir. İsteği doğru şekilde işlemek için sunucuda gerekli tüm modüllerin ve işlevlerin etkinleştirildiğinden emin olun. Her şeyin doğru ayarlandığından emin olmak için Apache yapılandırma dosyası (httpd.conf) veya Nginx yapılandırma dosyası (nginx.conf) gibi sunucu yapılandırma dosyalarını kontrol edin.
  3. Sunucu yazılımını güncelleyin: Bazen 501 Not Implemented durum kodu, kullanılan sunucu yazılımı güncel değilse ve istenen işlevselliği desteklemiyorsa ortaya çıkabilir. Sunucu yazılımının en son sürümünü kullandığınızdan ve mevcut tüm güncellemelerin yüklü olduğundan emin olun. Bu, bilinen sorunları düzeltebilir ve daha önce uygulanmamış yeni özellikler ekleyebilir.
  4. Sunucu belgelerine danışın: Durum kodu 501 Not Implemented hakkında bilgi için kullandığınız sunucu veya çerçevenin resmi belgelerini kontrol edin. Belgeler, sorunun nasıl çözüleceğine ilişkin özel talimatlar veya ipuçları içerebilir. Sorun giderme bölümlerini, bilinen sorunları veya kontrol edilmesi gereken belirli yapılandırma ayarlarını arayın.

HTTP durum kodu 501 Not Implemented sorununun çözülmesinin büyük ölçüde belirli sunucu yapılandırmasına, kullanılan yazılıma ve istek türüne bağlı olduğunu unutmamak önemlidir. Bununla birlikte, yukarıdaki adımlar sorunu ele almak ve olası çözümleri bulmak için genel bir kılavuz sağlar.

Durum kodu 501 için kendi hata sayfanızı nasıl oluşturursunuz?

Kendi 501 Not Implemented hata sayfanızı oluşturmak hem "Apache" hem de "NGINX" web sunucuları ile nispeten kolaydır.

Apache Webserver

"Apache" web sunucusu internetteki en yaygın web sunucularından biridir. "Apache" de kendi 501 Not Implemented hata sayfanızı oluşturmak için aşağıdaki dosyada aşağıdaki değişiklik yapılmalıdır.

File: .htaccess
ErrorDocument 501 /errors/501.html

NGINX Webserver

"Apache" web sunucusuna benzer şekilde "NGINX" de internette yaygın olarak kullanılmaktadır. "NGINX" de kendi 501 Not Implemented hata sayfanızı oluşturmak için aşağıdaki dosyada aşağıdaki değişiklik yapılmalıdır.

File: sites-enabled/default
error_page 501 /501.html;
location = /501.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

501 durum kodunun tarayıcı uyumluluğu

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Programlama dillerinde sabitler

HttpStatusCode.NotImplemented
http.StatusNotImplemented
Response::HTTP_NOT_IMPLEMENTED
httplib.NOT_IMPLEMENTED
http.client.NOT_IMPLEMENTED
http.HTTPStatus.NOT_IMPLEMENTED
:not_implemented

HTTP durum kodu 501 hakkında eğlenceli memler

Yazar: Tony Brüser
Yazar: Tony Brüser

Tony Brüser, HTTP durum kodlarına meraklı hevesli bir web geliştiricisidir.

LinkedInGitHub