504

Gateway Timeout

Resmi
Ebeveyn sunucusu zamanında yanıt vermedi

504 durum kodunun genel açıklaması

504 Gateway Timeout HTTP hatası, bir sunucu istemciden gelen bir isteği yanıtlamaya çalıştığında ancak bunu makul bir süre içinde yapamadığında ortaya çıkar. Bu hata genellikle "ağ geçidi zaman aşımı" olarak adlandırılır çünkü genellikle istemci ile sunucu arasında aracılık yapan bir proxy sunucusu veya ağ geçidi sunucuya bağlanamadığında veya sunucudan yanıt alamadığında ortaya çıkar. Bunun, sunucunun aşırı yüklenmesi, ağ sorunları veya proxy ya da ağ geçidinin yetersiz yapılandırılması gibi çeşitli nedenleri olabilir

.

HTTP durum kodu 504'ün belirtimi

504 Gateway Timeout durum kodu, sunucunun bir ağ geçidi veya proxy olarak hareket ederken, isteği tamamlamak için erişmesi gereken bir yukarı akış sunucusundan zamanında yanıt alamadığını gösterir.

Kaynak / Alıntı: 504 Gateway Timeout HTTP durum kodu RFC7231 bölümünün 6.6.5 kısmında belirtilmiştir.

PHP ile 504 durum kodu nasıl atılır?

Bir web sayfasında HTTP durum kodu 504'ü atmak için PHP işlevi http_response_code kullanılabilir. Sözdizimi aşağıdaki gibidir: http_response_code(504) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

504 HTTP Durum Kodunu Test Etme

HTTP durum kodunu (bu durumda 504 Gateway Timeout) ve istemci tarafındaki diğer bilgileri görüntüleyebilmek için geliştirme konsolu F12 ile açılmalıdır. Ardından "Ağ" sekmesine gidin. Artık sayfa açılabilir, web sitesi (örnek index.php) ağ sekmesinde görünür olmalıdır. Bu seçilmeli ve ardından Herder bölümü seçilmelidir. Kullanıcı daha sonra aşağıdaki sonucu görecektir:

Durum kodu 504 Gateway Timeout
Genel Bakış
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=504
Durum: 504 Gateway Timeout
Şunlar: Network
IP adresi: XX.XX.XX.XX
Durum kodu 504 Gateway Timeout

504 durum koduyla ilgili sorunu nasıl çözebilirim?

504 Gateway Timeout "Ağ Geçidi Zaman Aşımı" HTTP hatasının oluşmasının birkaç olası nedeni vardır, örneğin:

  1. Sunucu aşırı yüklenmesi: Bir sunucu çok fazla istek alırsa ve bunları makul bir süre içinde yanıtlayamazsa, zaman aşımı hatası oluşabilir. Bu, sunucuyu ölçeklendirerek veya CPU, RAM veya depolama alanı gibi kaynaklar ekleyerek çözülebilir.
  2. Ağ sorunları: İstemci ile sunucu arasındaki ağ bağlantısında sorunlar varsa da zaman aşımı hatası oluşabilir. Bu durum ağ bağlantısı kontrol edilerek, yönlendirici veya güvenlik duvarı yapılandırmaları kontrol edilerek veya ağ bileşenleri yeniden başlatılarak düzeltilebilir.
  3. Proxy veya ağ geçidi sorunları: İstemci ve sunucu arasında aracılık yapan bir ağ geçidi veya proxy de zaman aşımı hatasına neden olabilir. Bu durum, proxy veya ağ geçidi ayarları kontrol edilerek ve ayarlanarak düzeltilebilir.
  4. Yavaş uygulama veya veritabanı: Bir uygulama veya veritabanı yavaş çalışıyorsa, bu da zaman aşımı hatasına yol açabilir. Bu, uygulama veya veritabanı optimize edilerek düzeltilebilir.

Sorunu çözmek için aşağıdaki önlemler alınabilir:

  1. Sunucu durumunu kontrol edin ve aşırı yüklenmediğinden emin olun.
  2. Ağ bağlantısını kontrol edin ve kararlı ve güvenilir olduğundan emin olun.
  3. Proxy'lerin veya ağ geçitlerinin yapılandırmasını kontrol edin ve gerekirse ayarlayın.
  4. Performansını artırmak için uygulamayı veya veritabanını optimize edin.
  5. Ağ bileşenlerini veya sunucuları yeniden başlatmak da sorunu çözmeye yardımcı olabilir.

Çoğu durumda, bu önlemlerin bir kombinasyonu sorunu çözebilir.

Durum kodu 504 için kendi hata sayfanızı nasıl oluşturursunuz?

Kendi 504 Gateway Timeout hata sayfanızı oluşturmak hem "Apache" hem de "NGINX" web sunucuları ile nispeten kolaydır.

Apache Webserver

"Apache" web sunucusu internetteki en yaygın web sunucularından biridir. "Apache" de kendi 504 Gateway Timeout hata sayfanızı oluşturmak için aşağıdaki dosyada aşağıdaki değişiklik yapılmalıdır.

File: .htaccess
ErrorDocument 504 /errors/504.html

NGINX Webserver

"Apache" web sunucusuna benzer şekilde "NGINX" de internette yaygın olarak kullanılmaktadır. "NGINX" de kendi 504 Gateway Timeout hata sayfanızı oluşturmak için aşağıdaki dosyada aşağıdaki değişiklik yapılmalıdır.

File: sites-enabled/default
error_page 504 /504.html;
location = /504.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

504 durum kodunun tarayıcı uyumluluğu

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Programlama dillerinde sabitler

HttpStatusCode.GatewayTimeout
http.StatusGatewayTimeout
Response::HTTP_GATEWAY_TIMEOUT
httplib.GATEWAY_TIMEOUT
http.client.GATEWAY_TIMEOUT
http.HTTPStatus.GATEWAY_TIMEOUT
:gateway_timeout

HTTP durum kodu 504 hakkında eğlenceli memler

Yazar: Tony Brüser
Yazar: Tony Brüser

Tony Brüser, HTTP durum kodlarına meraklı hevesli bir web geliştiricisidir.

LinkedInGitHub