527

Railgun Error

Resmi olmayan (Cloudflare)
Cloudflare ve Railgun sunucusu arasındaki bağlantı kesildi

HTTP durum kodu 527'ün belirtimi

çalışmalar devam ediyor

PHP ile 527 durum kodu nasıl atılır?

Bir web sayfasında HTTP durum kodu 527'ü atmak için PHP işlevi http_response_code kullanılabilir. Sözdizimi aşağıdaki gibidir: http_response_code(527) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

527 HTTP Durum Kodunu Test Etme

HTTP durum kodunu (bu durumda 527 Railgun Error) ve istemci tarafındaki diğer bilgileri görüntüleyebilmek için geliştirme konsolu F12 ile açılmalıdır. Ardından "Ağ" sekmesine gidin. Artık sayfa açılabilir, web sitesi (örnek index.php) ağ sekmesinde görünür olmalıdır. Bu seçilmeli ve ardından Herder bölümü seçilmelidir. Kullanıcı daha sonra aşağıdaki sonucu görecektir:

Durum kodu 527 Railgun Error
Genel Bakış
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=527
Durum: 527 Railgun Error
Şunlar: Network
IP adresi: XX.XX.XX.XX
Durum kodu 527 Railgun Error

527 durum kodunun tarayıcı uyumluluğu

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Yazar: Tony Brüser
Yazar: Tony Brüser

Tony Brüser, HTTP durum kodlarına meraklı hevesli bir web geliştiricisidir.

LinkedInGitHub