Symfony

Geliştirme ortamı: Symfony

Symfony: Genel

Symfony, geliştiricilere sağlam, ölçeklenebilir ve güvenli web uygulamaları oluşturmak ve yönetmek için bir dizi bileşen ve araç sağlayan bir PHP çerçevesidir. Symfony'nin önemli bir özelliği HTTP protokolü için yerleşik desteğidir. Bu, geliştiricilerin HTTP isteklerine ve yanıtlarına erişebileceği ve bunları manipüle edebileceği anlamına gelir. Bu görevleri kolaylaştırmak için Symfony bir dizi sabit sağlar. Bu sabitler, geliştiricilerin HTTP isteklerine ve yanıtlarına uygun şekilde yanıt vermek için HTTP_OK, HTTP_NOT_FOUND, HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR ve HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED gibi önemli HTTP durum kodlarına erişmelerini sağlar. Bu nedenle Symfony'de sabitlerin kullanılması, kodun daha tutarlı ve daha kolay anlaşılır olmasına yardımcı oldukları ve ayrıca kodun okunabilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırdıkları için önemli bir uygulamadır. Buna ek olarak, sabitler kodun genişletilmesini ve özelleştirilmesini kolaylaştırarak ölçeklenebilir ve esnek uygulamaların geliştirilmesini kolaylaştırır.

Symfony: HTTP Sabitler

Response::HTTP_CONTINUE
Response::HTTP_SWITCHING_PROTOCOLS
Response::HTTP_PROCESSING
Response::HTTP_EARLY_HINTS
Response::HTTP_OK
Response::HTTP_CREATED
Response::HTTP_ACCEPTED
Response::HTTP_NON_AUTHORITATIVE_INFORMATION
Response::HTTP_NO_CONTENT
Response::HTTP_RESET_CONTENT
Response::HTTP_PARTIAL_CONTENT
Response::HTTP_MULTI_STATUS
Response::HTTP_ALREADY_REPORTED
Response::HTTP_IM_USED
Response::HTTP_MULTIPLE_CHOICES
Response::HTTP_MOVED_PERMANENTLY
Response::HTTP_FOUND
Response::HTTP_SEE_OTHER
Response::HTTP_NOT_MODIFIED
Response::HTTP_USE_PROXY
Response::HTTP_RESERVED
Response::HTTP_TEMPORARY_REDIRECT
Response::HTTP_PERMANENTLY_REDIRECT
response::HTTP_BAD_REQUEST
Response::HTTP_UNAUTHORIZED
Response::HTTP_PAYMENT_REQUIRED
Response::HTTP_FORBIDDEN
response::HTTP_NOT_FOUND
Response::HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED
Response::HTTP_NOT_ACCEPTABLE
Response::HTTP_PROXY_AUTHENTICATION_REQUIRED
Response::HTTP_REQUEST_TIMEOUT
Response::HTTP_CONFLICT
Response::HTTP_GONE
Response::HTTP_LENGTH_REQUIRED
Response::HTTP_PRECONDITION_FAILED
Response::HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE
Response::HTTP_REQUEST_URI_TOO_LONG
Response::HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE
Response::HTTP_REQUESTED_RANGE_NOT_SATISFIABLE
Response::HTTP_EXPECTATION_FAILED
Response::HTTP_I_AM_A_TEAPOT
Response::HTTP_MISDIRECTED_REQUEST
Response::HTTP_UNPROCESSABLE_ENTITY
Response::HTTP_LOCKED
Response::HTTP_FAILED_DEPENDENCY
Response::HTTP_TOO_EARLY
Response::HTTP_UPGRADE_REQUIRED
Response::HTTP_PRECONDITION_REQUIRED
Response::HTTP_TOO_MANY_REQUESTS
Response::HTTP_REQUEST_HEADER_FIELDS_TOO_LARGE
Response::HTTP_UNAVAILABLE_FOR_LEGAL_REASONS
Response::HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR
Response::HTTP_NOT_IMPLEMENTED
Response::HTTP_BAD_GATEWAY
Response::HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE
Response::HTTP_GATEWAY_TIMEOUT
Response::HTTP_VARIANT_ALSO_NEGOTIATES_EXPERIMENTAL
Response::HTTP_INSUFFICIENT_STORAGE
Response::HTTP_LOOP_DETECTED
Response::HTTP_NOT_EXTENDED
Response::HTTP_NETWORK_AUTHENTICATION_REQUIRED