Ruby on Rails

Geliştirme ortamı: Ruby on Rails

Ruby on Rails: Genel

Rails, geliştiricilere önceden oluşturulmuş bir dizi bileşen ve kütüphane sağlayarak web uygulamaları oluşturmak için hızlı ve verimli bir yol sunar. Çerçeve, veri modeli, uygulama mantığı ve kullanıcı arayüzü arasında net bir ayrım sağlayan Model-View-Controller (MVC) mimari modeline dayanır. HTTP sabitleri Ruby on Rails'de önemlidir çünkü geliştiricilere HTTP durum kodlarını ve başlık adlarını tanımlamak ve kullanmak için kolay bir yol sağlarlar. Bu sabitler HTTP protokolünün bir parçasıdır ve web uygulamalarının sunucu ve istemci arasında bilgi alışverişi yapmasına izin verir.

Ruby on Rails: HTTP Sabitler

:continue
:switching_protocols
:processing
:early_hints
:ok
:created
:accepted
:non_authoritative_information
:no_content
:reset_content
:partial_content
:multi_status
:already_reported
:im_used
:multiple_choices
:moved_permanently
:found
:see_other
:not_modified
:use_proxy
:reserved
:temporary_redirect
:permanent_redirect
:bad_request
:unauthorized
:payment_reqired
:forbidden
:not_found
:method_not_allowed
:not_acceptable
:proxy_authentication_required
:request_timeout
:conflict
:gone
:length_required
:precondition_failed
:request_entity_too_large
:request_uri_too_long
:unsupported_media_type
:requested_range_not_satisfiable
:expectation_failed
:misdirected_request
:unprocessable_entity
:locked
:failed_dependency
:too_early
:upgrade_required
:precondition_required
:too_many_requests
:request_header_fields_too_large
:unavailable_for_legal_reasons
:internal_server_error
:not_implemented
:bad_gateway
:service_unavailable
:gateway_timeout
:variant_also_negotiates
:insufficient_storage
:loop_detected
:not_extended
:network_authentication_required