400-499

Client error responses

400-499 aralığındaki HTTP durum kodları istemci hata kodlarıdır. Sunucu tarafından istemciye, istemci tarafından yapılan bir hata nedeniyle isteğin başarısız olduğunu bildirmek için kullanılırlar. İsteğin kendisi geçersizdi veya istemci istenen kaynağa erişmek için gerekli izinlere sahip değildi. Genellikle web uygulamaları ve API'ler tarafından istek işleme ile ilgili sorunları belirtmek için kullanılırlar. Bu kodlardan bazılarının istemcinin hatayı teşhis etmesine ve düzeltmesine de yardımcı olabileceğini unutmamak önemlidir. Örneğin, 400 kodu istemcinin isteğinin hatalı olduğunu gösterir ve istemcinin hatanın nedenini belirlemesine yardımcı olabilir. 401 kodu, istemciye istenen kaynağa erişmek için kimlik doğrulaması gerektiğini belirtirken, 403 kodu istemcinin kaynağa erişim izninin olmadığını belirtir.

<400/> Bad Request

İstek geçersiz
Resmi Alt durum kodları

<401/> Unauthorized

Talep yetkisizdi
Resmi Alt durum kodları

<402/> Payment Required

bir ödeme yapılması gerekmektedir
Resmi

<403/> Forbidden

Bu talebe izin verilmez
Resmi Alt durum kodları

<404/> Not Found

Web sunucusu istenen kaynağı bulamadı
Resmi Alt durum kodları

<405/> Method Not Allowed

İstek için kullanılan yönteme izin verilmiyor
Resmi Alt durum kodları

<406/> Not Acceptable

Kullanıcı aracısının kabul edilmiş bir temsili yoktur
Resmi Alt durum kodları

<407/> Proxy Authentication Required

Proxy ile kimlik doğrulama gereklidir
Resmi

<408/> Request Timeout

Talep için tanınan süre doldu
Resmi

<409/> Conflict

Ressouce'un mevcut durumunda bir çatışma vardı
Resmi

<410/> Gone

Kayıt artık kalıcı olarak mevcut değildir ve muhtemelen silinmiştir
Resmi

<411/> Length Required

Bir içerik uzunluğu beklendiği için istek işlenmedi.
Resmi

<412/> Precondition Failed

Ön koşullar tatmin edici değildi, talep başarılı olmadı
Resmi Alt durum kodları

<413/> Payload Too Large

Yük, sunucu için çok büyük
Resmi

<414/> URI Too Long

URL çok uzun, sunucu bunu değerlendirmeye hazır değil
Resmi

<415/> Unsupported Media Type

Yük biçimi yeniden gönderme için mevcut değil
Resmi

<416/> Range Not Satisfiable

Talep edilen alanlar sağlanamamaktadır
Resmi

<417/> Expectation Failed

Beklentiler yerine getirilemedi
Resmi

<418/> I'm a teapot

Çaydanlık ile kahve yapılamazdı
Resmi

<421/> Misdirected Request

Talep yanlış yönlendirilmiş
Resmi

<422/> Unprocessable Content

Anlamsal bir hata nedeniyle istek işlenemedi.
Resmi

<423/> Locked

Ressouce kilitli
Resmi

<424/> Failed Dependency

Vazgeçilmez bir bağımlılık yoktur
Resmi

<425/> Too Early

Sunucu henüz isteği işlemek istemiyor
Resmi

<426/> Upgrade Required

Protokolün yükseltilmesi gerekmektedir
Resmi

<428/> Precondition Required

Talebi işlemek için bir ön koşul gereklidir
Resmi

<429/> Too Many Requests

Sunucu çok fazla istek aldı
Resmi

<431/> Request Header Fields Too Large

İstek başlığı çok büyük
Resmi

<440/> Login Time-out

istemcinin HTTP oturumunun süresi dolmuşsa ve yeniden oturum açması gerekiyorsa
Resmi olmayan (Microsoft Internet Information Services)

<444/> No Response

Sunucuya istemciye herhangi bir bilgi döndürmemesi ve bağlantıyı hemen kapatması talimatını vermek için dahili olarak kullanılır
Resmi olmayan (nginx)

<449/> Retry With

Durum kodu, istemci yeterli bilgi sağlamadığı için talebin yerine getirilemediğini belirtir
Resmi olmayan (Microsoft Internet Information Services)

<451/> Unavailable For Legal Reasons

Yasal nedenlerden dolayı talep reddedilmiştir
Resmi

<451/> Redirect

kullanıcının posta kutusuna ulaşılamadı
Resmi olmayan (Microsoft Internet Information Services)

<494/> Request header too large

İstemci ya çok büyük bir HTTP isteği göndermiştir ya da iletilen HTTP üstbilgileri çok uzundur.
Resmi olmayan (nginx)

<495/> SSL Certificate Error

İstemci sertifikası kontrol edilirken bir hata oluştu
Resmi olmayan (nginx)

<496/> SSL Certificate Required

Gerekli olmasına rağmen SSL sertifikası içermeyen talep
Resmi olmayan (nginx)

<497/> HTTP Request Sent to HTTPS Port

HTTPS bağlantı noktasına normal bir HTTP isteği gönderildi
Resmi olmayan (nginx)

<499/> Client Closed Request

istemci, sunucu bir yanıt göndermeden önce isteği kapattı
Resmi olmayan (nginx)