530

Error 530

Resmi olmayan (Cloudflare)
HTTP hatası 530 döndürülür ve 1XXX hatası görüntülenir

HTTP durum kodu 530'ün belirtimi

çalışmalar devam ediyor

PHP ile 530 durum kodu nasıl atılır?

Bir web sayfasında HTTP durum kodu 530'ü atmak için PHP işlevi http_response_code kullanılabilir. Sözdizimi aşağıdaki gibidir: http_response_code(530) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

530 HTTP Durum Kodunu Test Etme

HTTP durum kodunu (bu durumda 530 Error 530) ve istemci tarafındaki diğer bilgileri görüntüleyebilmek için geliştirme konsolu F12 ile açılmalıdır. Ardından "Ağ" sekmesine gidin. Artık sayfa açılabilir, web sitesi (örnek index.php) ağ sekmesinde görünür olmalıdır. Bu seçilmeli ve ardından Herder bölümü seçilmelidir. Kullanıcı daha sonra aşağıdaki sonucu görecektir:

Durum kodu 530 Error 530
Genel Bakış
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=530
Durum: 530 Error 530
Şunlar: Network
IP adresi: XX.XX.XX.XX
Durum kodu 530 Error 530

530 durum kodunun tarayıcı uyumluluğu

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Yazar: Tony Brüser
Yazar: Tony Brüser

Tony Brüser, HTTP durum kodlarına meraklı hevesli bir web geliştiricisidir.

LinkedInGitHub