526

Invalid SSL Certificate

Resmi olmayan (Cloudflare)
Cloudflare, kaynak web sunucusundaki SSL sertifikasını doğrulayamadı

HTTP durum kodu 526'ün belirtimi

çalışmalar devam ediyor

PHP ile 526 durum kodu nasıl atılır?

Bir web sayfasında HTTP durum kodu 526'ü atmak için PHP işlevi http_response_code kullanılabilir. Sözdizimi aşağıdaki gibidir: http_response_code(526) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

526 HTTP Durum Kodunu Test Etme

HTTP durum kodunu (bu durumda 526 Invalid SSL Certificate) ve istemci tarafındaki diğer bilgileri görüntüleyebilmek için geliştirme konsolu F12 ile açılmalıdır. Ardından "Ağ" sekmesine gidin. Artık sayfa açılabilir, web sitesi (örnek index.php) ağ sekmesinde görünür olmalıdır. Bu seçilmeli ve ardından Herder bölümü seçilmelidir. Kullanıcı daha sonra aşağıdaki sonucu görecektir:

Durum kodu 526 Invalid SSL Certificate
Genel Bakış
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=526
Durum: 526 Invalid SSL Certificate
Şunlar: Network
IP adresi: XX.XX.XX.XX
Durum kodu 526 Invalid SSL Certificate

526 durum kodunun tarayıcı uyumluluğu

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Yazar: Tony Brüser
Yazar: Tony Brüser

Tony Brüser, HTTP durum kodlarına meraklı hevesli bir web geliştiricisidir.

LinkedInGitHub