401.501

Access Denied: Too many requests from the same client IP; Dynamic IP Restriction Concurrent request rate limit reached.

Substatus code
Неофициален (Microsoft Internet Information Services)
work in progress

Спецификация на HTTP код на състоянието 401.501

текуща работа

Източник / Цитат от: Кодът на състоянието 401.501 Access Denied: Too many requests from the same client IP; Dynamic IP Restriction Concurrent request rate limit reached. на HTTP е определен в раздел 401 на HTTP IIS.

Съвместимост на кода на състоянието 401.501 с браузъра

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Външни връзки с допълнителна информация за HTTP статус код 401.501:

Автор: Tony Brüser
Автор: Tony Brüser

Тони Брусер е ентусиазиран уеб разработчик със склонност към HTTP кодовете за състояние.

LinkedInGitHub