100-199

Informational responses

HTTP olekukoodid vahemikus 100-199 on informatiivsed koodid. Neid kasutab server, et teatada kliendile, et taotlus on vastu võetud ja et lisateave järgneb. Need koodid ei ole enamiku kasutajate jaoks tavaliselt eriti huvipakkuvad, sest need näitavad ainult, et taotlus on vastu võetud ja et enne täieliku vastuse saamist tuleb teha täiendavaid samme. Rakendus- ja veebiarendajad kasutavad neid siiski taotluste ja vastuste seisundi jälgimiseks ning kliendi ja serveri vahelise suhtluse käigus tekkida võivate probleemide diagnoosimiseks.

<100/> Continue

Klient võib jätkata taotlust
Ametlik

<101/> Switching Protocols

Edastusprotokolli muudetakse kliendi taotlusel.
Ametlik

<102/> Processing

aeganõudev taotlus on töödeldud
Ametlik Deprecated

<103/> Early Hints

Server valmistab ette vastuse
Ametlik

<110/> Response is Stale

vahemälu poolt antud vastus on aegunud
Ametlik Deprecated

<111/> Revalidation Failed

vahemälu ei suutnud vastust kinnitada, sest päritoluserverile ei olnud võimalik ligi pääseda.
Ametlik Deprecated

<112/> Disconnected Operation

vahemälu on tahtlikult eraldatud ülejäänud võrgust
Ametlik Deprecated

<113/> Heuristic Expiration

vahemälu on heuristiliselt valinud värskuse ajaks rohkem kui 24 tundi ja vastuse vanus on suurem kui 24 tundi.
Ametlik Deprecated

<199/> Miscellaneous Warning

Mis tahes mittespetsiifiline hoiatus
Ametlik Deprecated