303

See Other

Ametlik
ümbersuunamised ei viita mitte soovitud ressursile endale, vaid teisele lehele.

HTTP staatuskoodi 303 täpsustamine

Statuskood 303 See Other näitab, et server suunab kasutajaagenti ümber teisele ressursile, mida näitab URI päise väljal Location, mis on mõeldud kaudse vastuse andmiseks algsele taotlusele. Kasutajaagent võib teha sellele URI-le suunatud päringu (GET- või HEAD-päring, kui kasutatakse HTTP), mis võib samuti ümber suunata, ja esitada lõpliku tulemuse vastusena algsele päringule. Pange tähele, et uut URI-d Location-pealkirja väljal ei peeta samaväärseks siht-URI-ga.

See staatuskood on kohaldatav mis tahes HTTP-meetodi puhul. Seda kasutatakse peamiselt selleks, et võimaldada POST-meetme väljundil suunata kasutajaagent ümber teisele ressursile, kuna see annab POST-vastusele vastava teabe ressursina, mida saab eraldi identifitseerida, järjehoidja ja vahemällu salvestada.

A 303 See Other vastus GET-päringule näitab, et päritoluserveril ei ole sihtressursi esindust, mida server saaks üle HTTP edastada. Siiski viitab asukohavälja väärtus ressursile, mis kirjeldab sihtressurssi, nii et selle teise ressursi kohta päringu tegemine võib anda tulemuseks representatsiooni, mis on vastuvõtjatele kasulik, ilma et see tähendaks, et see esindab algset sihtressurssi. Pange tähele, et vastused küsimustele, mida saab esitada, millised esitused on piisavad ja mis võiks olla kasulik kirjeldus, jäävad väljapoole HTTP reguleerimisala.

Välja arvatud vastused HEAD päringule, peaks 303 See Other vastuse esitus sisaldama lühikest hüperteksti märkust hüperlinkiga samale URI viitele, mis on esitatud Location päise väljal.

Allikas / Tsitaat: HTTP-kood 303 See Other on määratletud jaotises 15.4.4 jaotises RFC9110.

Kuidas PHP-ga 303 staatuskoodi visata?

Veebilehel HTTP-koodi 303 kuvamiseks võib kasutada PHP-funktsiooni http_response_code. Süntaks on järgmine: http_response_code(303) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testige HTTP-koodi 303

Selleks, et kuvada HTTP staatuskoodi (antud juhul 303 See Other) ja muud teavet kliendi poolel, tuleb arenduskonsool avada klahviga F12. Seejärel navigeerige vahekaardile "Network". Nüüd saab lehekülje avada, veebileht (näiteks index.php) peaks olema nähtav võrgu vahekaardil. See tuleb valida ja seejärel tuleb valida Herder sektsioon. Seejärel näeb kasutaja järgmist tulemust:

Staatuse kood 303 See Other
Ülevaade
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=303
Staatus: 303 See Other
Need: Network
IP-aadress: XX.XX.XX.XX
Staatuse kood 303 See Other

303 staatuskoodi brauserite ühilduvus

Chrome Yes
Edge Yes
Firefox Yes
Opera Yes
Safari Yes
Chrome Android Yes
Firefox for Android Yes
Opera Android Yes
Safari on iOS Yes
Internet Yes
WebView Android Yes

Konstandid programmeerimiskeeltes

HttpStatusCode.MultipleChoices
http.StatusSeeOther
Response::HTTP_SEE_OTHER
:see_other
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser on entusiastlik veebiarendaja, kellel on kalduvus HTTP staatuskoodide suhtes.

LinkedInGitHub