JavaEE 7

Arenduskeskkond: JavaEE 7

JavaEE 7: Üldine

Java EE on tehnoloogia, mis sobib eriti hästi veebirakenduste arendamiseks. See pakub mitmesuguseid APIsid ja raamistikke, mis on spetsiaalselt loodud veebirakenduste arendamiseks. Mõned Java EE kõige olulisemad komponendid seoses veebirakendustega on servletid, JSP (JavaServer Pages), EJB (Enterprise Java Beans), JPA (Java Persistence API) ja JSF (JavaServer Faces). Servletid on Java-põhiste veebirakenduste aluseks. Nad võtavad veebibrauserilt vastu päringu, viivad läbi töötlemise ja saadavad vastuse tagasi veebibrauserile. JSP võimaldab arendajatel luua HTML-lehti, mis sisaldavad sisseehitatud Java-koodi, mida täidetakse töö ajal. EJBd on komponendid, mida kasutatakse Java EE rakenduses keerulise äriloogika ja andmetele juurdepääsu toimingute töötlemiseks. JPA hõlbustab andmete haldamist Java EE rakenduses, kasutades objektorienteeritud andmemudelit. JSF on raamistik veebirakenduste kasutajaliideste loomiseks. JSF pakub komponente, mis võimaldavad arendajatel luua kasutajaliideseid kiiresti ja lihtsalt.

JavaEE 7: HTTP Konstandid

HttpServletResponse.SC_CONTINUE
HttpServletResponse.SC_SWITCHING_PROTOCOLS