497

HTTP Request Sent to HTTPS Port

Mitteametlik (nginx)
HTTPS-porti saadeti tavaline HTTP-päring.

HTTP staatuskoodi 497 täpsustamine

pooleliolev töö

Allikas / Tsitaat: HTTP-kood 497 HTTP Request Sent to HTTPS Port on määratletud jaotises Module ngx_http_ssl_module jaotises HTTP NGINX.

Kuidas PHP-ga 497 staatuskoodi visata?

Veebilehel HTTP-koodi 497 kuvamiseks võib kasutada PHP-funktsiooni http_response_code. Süntaks on järgmine: http_response_code(497) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testige HTTP-koodi 497

Selleks, et kuvada HTTP staatuskoodi (antud juhul 497 HTTP Request Sent to HTTPS Port) ja muud teavet kliendi poolel, tuleb arenduskonsool avada klahviga F12. Seejärel navigeerige vahekaardile "Network". Nüüd saab lehekülje avada, veebileht (näiteks index.php) peaks olema nähtav võrgu vahekaardil. See tuleb valida ja seejärel tuleb valida Herder sektsioon. Seejärel näeb kasutaja järgmist tulemust:

Staatuse kood 497 HTTP Request Sent to HTTPS Port
Ülevaade
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=497
Staatus: 497 HTTP Request Sent to HTTPS Port
Need: Network
IP-aadress: XX.XX.XX.XX
Staatuse kood 497 HTTP Request Sent to HTTPS Port

497 staatuskoodi brauserite ühilduvus

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser on entusiastlik veebiarendaja, kellel on kalduvus HTTP staatuskoodide suhtes.

LinkedInGitHub