100

Continue

Ametlik
Klient võib jätkata taotlust

Üldine selgitus 100 staatuskoodi kohta

HTP-statuskood 100 Continue on veebisuhtluse element, mis hõlbustab veebilehitseja ja veebiserveri vahelist dialoogi. Kujutage ette, et teie brauser koputab veebiserveri uksele ja hakkab esitama päringut. Enne kui ta saadab kogu taotluse, ootab ta serverilt mingisugust nõusolekut. Kood 100 Continue on just see nõusolek, millega server annab märku: "Ma kuulsin teie taotluse algust, jätkake". Kuigi seda koodi ei kasutata tänapäevases veebiarenduses enamasti, kuna praegused tehnoloogiad eelistavad tõhusamaid kommunikatsioonimeetodeid, on see meeldetuletus sellest, kuidas veeb algselt projekteeriti, et tagada sujuv kommunikatsioon serveri ja lõppkasutaja vahel.

.

HTTP staatuskoodi 100 täpsustamine

Staatusekood 100 Continue näitab, et taotluse esialgne osa on vastu võetud ja server ei ole seda veel tagasi lükanud. Server kavatseb saata lõpliku vastuse pärast seda, kui taotlus on täielikult vastu võetud ja selle alusel tegutsetakse. Kui taotlus sisaldab Expect päise väljaga, mis sisaldab ootust 100 Continue, näitab vastus 100 Continue, et server soovib saada taotluse kasuliku koormuse keha. Klient peaks jätkama taotluse saatmist ja viskama ära 100 Continue vastuse. Kui taotlus ei sisaldanud Expect-pealkirja väljale, mis sisaldab ootust 100 Continue, võib klient selle vahepealse vastuse lihtsalt ära visata.

Allikas / Tsitaat: HTTP-kood 100 Continue on määratletud jaotises 6.2.1 jaotises RFC7231.

Kuidas PHP-ga 100 staatuskoodi visata?

Veebilehel HTTP-koodi 100 kuvamiseks võib kasutada PHP-funktsiooni http_response_code. Süntaks on järgmine: http_response_code(100) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testige HTTP-koodi 100

Selleks, et kuvada HTTP staatuskoodi (antud juhul 100 Continue) ja muud teavet kliendi poolel, tuleb arenduskonsool avada klahviga F12. Seejärel navigeerige vahekaardile "Network". Nüüd saab lehekülje avada, veebileht (näiteks index.php) peaks olema nähtav võrgu vahekaardil. See tuleb valida ja seejärel tuleb valida Herder sektsioon. Seejärel näeb kasutaja järgmist tulemust:

Staatuse kood 100 Continue
Ülevaade
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=100
Staatus: 100 Continue
Need: Network
IP-aadress: XX.XX.XX.XX
Staatuse kood 100 Continue

100 staatuskoodi brauserite ühilduvus

Chrome Yes
Edge Yes
Firefox Yes
Opera Yes
Safari Yes
Chrome Android Yes
Firefox for Android Yes
Opera Android Yes
Safari on iOS Yes
Internet Yes
WebView Android Yes

Millist SEO mõju avaldab 100 staatuskood?

Põhimõtteliselt ei ole staatuskoodil 100 Continue otsest SEO mõju. See ei mõjuta veebilehe indekseerimist otsingumootorite poolt ega selle järjestust. See teenib eelkõige serveri ja kliendi vahelist suhtlust.

Kasutajakogemus ja SEO:

Kui kood 100 Continue iseenesest ei mängi SEO-s rolli, on kasutajakogemus (UX) otsingumootorite optimeerimise oluline element. Kui veebisaidil esineb laadimisviivitusi või muid probleeme staatuskoodi 100 Continue kasutamise tõttu, võib see negatiivselt mõjutada kasutajakogemust. Häiritud UX võib viia suurema loobumisprotsendini, mis omakorda võib mõjutada otsingumootorite edetabelit.

Reaalne rakendus:

Taolises veebikeskkonnas on staatusekood 100 Continue haruldane. Kaasaegsed veebisaidid ja rakendused kasutavad andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks tavaliselt tõhusamaid meetodeid. Kui aga märgatakse, et server väljastab seda staatuskoodi regulaarselt, on hea mõte kontrollida veebisaidi jõudlust ja kasutajakogemust, et tuvastada võimalikke probleeme.

Konstandid programmeerimiskeeltes

HttpStatusCode.Continue
http.StatusContinue
Response::HTTP_CONTINUE
httplib.CONTINUE
http.client.CONTINUE
http.HTTPStatus.CONTINUE
:continue
HttpServletResponse.SC_CONTINUE
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser on entusiastlik veebiarendaja, kellel on kalduvus HTTP staatuskoodide suhtes.

LinkedInGitHub