508

Loop Detected

Ametlik
Silmus tuvastatud

HTTP staatuskoodi 508 täpsustamine

Staatusekood 508 Loop Detected näitab, et server lõpetas operatsiooni, kuna ta sattus lõpmatusse tsüklisse, kui ta töötles taotlust, mille puhul oli

Allikas / Tsitaat: HTTP-kood 508 Loop Detected on määratletud jaotises 7.2 jaotises RFC5842.

Kuidas PHP-ga 508 staatuskoodi visata?

Veebilehel HTTP-koodi 508 kuvamiseks võib kasutada PHP-funktsiooni http_response_code. Süntaks on järgmine: http_response_code(508) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testige HTTP-koodi 508

Selleks, et kuvada HTTP staatuskoodi (antud juhul 508 Loop Detected) ja muud teavet kliendi poolel, tuleb arenduskonsool avada klahviga F12. Seejärel navigeerige vahekaardile "Network". Nüüd saab lehekülje avada, veebileht (näiteks index.php) peaks olema nähtav võrgu vahekaardil. See tuleb valida ja seejärel tuleb valida Herder sektsioon. Seejärel näeb kasutaja järgmist tulemust:

Staatuse kood 508 Loop Detected
Ülevaade
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=508
Staatus: 508 Loop Detected
Need: Network
IP-aadress: XX.XX.XX.XX
Staatuse kood 508 Loop Detected

Kuidas lahendada probleem 508 staatuskoodiga?

HTP-statuskoodi 508 Loop Detected tagastab veebiserver tavaliselt siis, kui ta tuvastab, et taotlus põhjustab lõpmatu tsükli. Kui saate selle vea, tähendab see, et tõenäoliselt on probleem teie veebisaidi konfiguratsioonis või veebiserveri poolt täidetavas koodis.

Vea lahendamiseks peate kõigepealt tuvastama probleemi põhjuse. .htaccess-failis võib olla viga, mis põhjustab lõpmatu tsükli, või võib teie veebisaidi koodis olla viga, mis põhjustab, et serverile saadetakse teatud päring ikka ja jälle.

Mingid sammud, mida saate teha vea parandamiseks:

  1. Kontrollige .htaccess-faili: Kui kasutate oma .htaccess-failis rewrite-reegleid, kontrollige neid hoolikalt, et need ei põhjustaks lõpmatut tsüklit. Probleemi lahendamiseks peate võib-olla mõne reegli eemaldama või kohandama.Kontrollige oma veebisaidi koodi: Otsige oma veebisaidi koodist silmuseid või korduvaid taotlusi, mis võivad põhjustada lõpmatut silmust. Kui olete probleemi tuvastanud, kohandage koodi vastavalt.
  2. Kasutage silumisvahendeid: Kasutage probleemi leidmiseks silumisvahendeid, näiteks brauseri arendajakonsooli või veebiserveri logimisfunktsioone. Kontrollige väljundit, et näha, milliseid päringuid saadetakse ikka ja jälle, ja kasutage seda teavet probleemi tuvastamiseks.
  3. Kontakteeruge oma veebimajutuse pakkujaga: Kui teil on endiselt probleeme vea kõrvaldamisega, võtke ühendust oma veebimajutuse pakkujaga või kogenud arendajaga, kes aitab teil probleemi lahendada.

Kontrollige oma .htaccess-faili, oma veebisaidi koodi ja silumisvahendeid kasutades peaksite suutma tuvastada ja parandada vea, mis põhjustab HTTP-koodi 508 Loop Detected.

Kui kirjutate oma .htaccess-faili, vallandab see HTTP staatuskoodi 508 Loop Detected.

.htaccess-faili
RewriteEngine On RewriteRule ^(.*)$ $1

Paluks mitte testida tootlikus keskkonnas!

Kuidas luua oma vealehekülg staatuskoodi 508 jaoks

Oma 508 Loop Detected vealehe loomine on nii "Apache" kui ka "NGINX" veebiserverite puhul suhteliselt lihtne.

Apache Webserver

Veebiserver "Apache" on üks levinumaid veebiservereid Internetis. Oma 508 Loop Detected vealehe loomiseks "Apache'is" tuleb teha järgmine muudatus järgmises failis.

File: .htaccess
ErrorDocument 508 /errors/508.html

NGINX Webserver

Sarnaselt veebiserverile "Apache" on ka "NGINX" internetis laialdaselt kasutusel. Oma 508 Loop Detected vealehe loomiseks "NGINXis" tuleb teha järgmine muudatus järgmises failis.

File: sites-enabled/default
error_page 508 /508.html;
location = /508.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

508 staatuskoodi brauserite ühilduvus

Chrome Yes
Edge Yes
Firefox Yes
Opera Yes
Safari Yes
Chrome Android Yes
Firefox for Android Yes
Opera Android Yes
Safari on iOS Yes
Internet Yes
WebView Android Yes

Konstandid programmeerimiskeeltes

http.StatusLoopDetected
Response::HTTP_LOOP_DETECTED
:loop_detected

Näide "Kliendipäringu" ja "Serveri vastuse" kohta HTTP staatuskoodiga 508

Client request:

GET /recursive-resource.php HTTP/1.1
Host: www.example.org

Server response:

HTTP/1.1 508 Loop Detected
Content-Type: text/plain

Error: Infinite loop detected while processing the request for /recursive-resource.php.
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser on entusiastlik veebiarendaja, kellel on kalduvus HTTP staatuskoodide suhtes.

LinkedInGitHub