203

Non-Authoritative Information

Ametlik
Metaandmete esitamiseks kasutati vahemällu salvestatud koopiat. Andmed ei pruugi olla ajakohased.

HTTP staatuskoodi 203 täpsustamine

Statuskood 203 Non-Authoritative Information näitab, et taotlus oli edukas, kuid lisatud kasuliku koormuse on muutnud transformeeriv proxy (RFC7230] jaotis 5.7.2) võrreldes päritoluserveri 200 (OK) vastusega (RFC7230] jaotis 5.7.2). See olekukood võimaldab proxy'l teavitada vastuvõtjaid, kui on rakendatud transformatsiooni, kuna see teadmine võib mõjutada hilisemaid otsuseid sisu kohta. Näiteks võivad tulevased vahemälu valideerimise taotlused sisu kohta olla kohaldatavad ainult sama päringutee ääres (samade vahendajate kaudu).

Vastus 203 Non-Authoritative Information on sarnane hoiatuskoodiga 214 Transformation Applied ([RFC7234] jaotis 5.5), mille eeliseks on see, et seda saab kohaldada mis tahes staatuskoodiga vastuste suhtes.

Vastus 203 Non-Authoritative Information on vaikimisi vahemällu salvestatav, st kui meetodi määratlus või otsesed vahemälukontrollid ei näita teisiti (vt [RFC7234] jaotis 4.2.2).

Allikas / Tsitaat: HTTP-kood 203 Non-Authoritative Information on määratletud jaotises 6.3.4 jaotises RFC7231.

Kuidas PHP-ga 203 staatuskoodi visata?

Veebilehel HTTP-koodi 203 kuvamiseks võib kasutada PHP-funktsiooni http_response_code. Süntaks on järgmine: http_response_code(203) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testige HTTP-koodi 203

Selleks, et kuvada HTTP staatuskoodi (antud juhul 203 Non-Authoritative Information) ja muud teavet kliendi poolel, tuleb arenduskonsool avada klahviga F12. Seejärel navigeerige vahekaardile "Network". Nüüd saab lehekülje avada, veebileht (näiteks index.php) peaks olema nähtav võrgu vahekaardil. See tuleb valida ja seejärel tuleb valida Herder sektsioon. Seejärel näeb kasutaja järgmist tulemust:

Staatuse kood 203 Non-Authoritative Information
Ülevaade
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=203
Staatus: 203 Non-Authoritative Information
Need: Network
IP-aadress: XX.XX.XX.XX
Staatuse kood 203 Non-Authoritative Information

203 staatuskoodi brauserite ühilduvus

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Konstandid programmeerimiskeeltes

http.StatusNonAuthoritativeInfo
Response::HTTP_NON_AUTHORITATIVE_INFORMATION
:non_authoritative_information
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser on entusiastlik veebiarendaja, kellel on kalduvus HTTP staatuskoodide suhtes.

LinkedInGitHub