299

Miscellaneous Persistent Warning

Ametlik Deprecated
Muutus sisu kodeeringus, meediatüübis vms, mis viitab püsivale hoiatusele.

HTTP staatuskoodi 299 täpsustamine

Hoiatustekst võib sisaldada suvalist teavet, mida esitatakse inimesele või logitakse. Süsteem, mis saab selle hoiatuse, EI TOHI võtta mingeid automaatseid meetmeid.

Allikas / Tsitaat: HTTP-kood 299 Miscellaneous Persistent Warning on määratletud jaotises 5.5.7 jaotises RFC7234.

HTTP protokoll

pooleliolev töö

Kuidas PHP-ga 299 staatuskoodi visata?

Veebilehel HTTP-koodi 299 kuvamiseks võib kasutada PHP-funktsiooni http_response_code. Süntaks on järgmine: http_response_code(299) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testige HTTP-koodi 299

Selleks, et kuvada HTTP staatuskoodi (antud juhul 299 Miscellaneous Persistent Warning) ja muud teavet kliendi poolel, tuleb arenduskonsool avada klahviga F12. Seejärel navigeerige vahekaardile "Network". Nüüd saab lehekülje avada, veebileht (näiteks index.php) peaks olema nähtav võrgu vahekaardil. See tuleb valida ja seejärel tuleb valida Herder sektsioon. Seejärel näeb kasutaja järgmist tulemust:

Staatuse kood 299 Miscellaneous Persistent Warning
Ülevaade
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=299
Staatus: 299 Miscellaneous Persistent Warning
Need: Network
IP-aadress: XX.XX.XX.XX
Staatuse kood 299 Miscellaneous Persistent Warning

299 staatuskoodi brauserite ühilduvus

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser on entusiastlik veebiarendaja, kellel on kalduvus HTTP staatuskoodide suhtes.

LinkedInGitHub