205

Reset Content

Ametlik
klient peab dokumendi algsesse olekusse tagasi seadma. Taotlus oli edukas

HTTP staatuskoodi 205 täpsustamine

Statuskood 205 Reset Content näitab, et server on taotluse täitnud ja soovib, et kasutajaagent taastaks taotluse saatmise põhjustanud "dokumendi vaate" algsesse olekusse, nagu see on algserverist saadud.

See vastus on mõeldud toetama tavalist andmesisestuse kasutusjuhtumit, kus kasutaja saab andmete sisestamist toetava sisu (vorm, märkmik, lõuend jne), sisestab või manipuleerib selles ruumis andmeid, põhjustab sisestatud andmete esitamist taotluses ja seejärel nullib andmesisestusmehhanism järgmise sisestuse jaoks, et kasutaja saaks hõlpsasti algatada teise sisestamistoimingu.

Kuidas 205 Reset Content staatuskood tähendab, et täiendavat sisu ei esitata, EI TOHI server 205 Reset Content vastuse puhul genereerida kasuliku koormuse. Teisisõnu, server PEAB 205 Reset Content vastuse puhul tegema ühte järgmistest: a) näitama vastuse nullpikkust, lisades Content-Length päise väljale väärtuse 0; b) näitama vastuse nullpikkust, lisades Transfer-Encoding päise väljale väärtuse chunked ja sõnumi keha, mis koosneb ühest nullpikkusest tükist; või c) sulgema ühenduse kohe pärast päise osa lõpetava tühja rea saatmist.

Kaubamärkide osa lõpetab tühja rea.

Allikas / Tsitaat: HTTP-kood 205 Reset Content on määratletud jaotises 6.3.6 jaotises RFC7231.

Kuidas PHP-ga 205 staatuskoodi visata?

Veebilehel HTTP-koodi 205 kuvamiseks võib kasutada PHP-funktsiooni http_response_code. Süntaks on järgmine: http_response_code(205) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testige HTTP-koodi 205

Selleks, et kuvada HTTP staatuskoodi (antud juhul 205 Reset Content) ja muud teavet kliendi poolel, tuleb arenduskonsool avada klahviga F12. Seejärel navigeerige vahekaardile "Network". Nüüd saab lehekülje avada, veebileht (näiteks index.php) peaks olema nähtav võrgu vahekaardil. See tuleb valida ja seejärel tuleb valida Herder sektsioon. Seejärel näeb kasutaja järgmist tulemust:

Staatuse kood 205 Reset Content
Ülevaade
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=205
Staatus: 205 Reset Content
Need: Network
IP-aadress: XX.XX.XX.XX
Staatuse kood 205 Reset Content

205 staatuskoodi brauserite ühilduvus

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Konstandid programmeerimiskeeltes

http.StatusResetContent
Response::HTTP_RESET_CONTENT
:reset_content
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser on entusiastlik veebiarendaja, kellel on kalduvus HTTP staatuskoodide suhtes.

LinkedInGitHub