494

Request header too large

Mitteametlik (nginx)
Klient on kas saatnud liiga suure HTTP-päringu või on edastatud HTTP-pealkirjad liiga pikad.

Üldine selgitus 494 staatuskoodi kohta

pooleliolev töö

HTTP staatuskoodi 494 täpsustamine

pooleliolev töö

Allikas / Tsitaat: HTTP-kood 494 Request header too large on määratletud jaotises Module ngx_http_core_module jaotises HTTP NGINX.

Kuidas PHP-ga 494 staatuskoodi visata?

Veebilehel HTTP-koodi 494 kuvamiseks võib kasutada PHP-funktsiooni http_response_code. Süntaks on järgmine: http_response_code(494) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testige HTTP-koodi 494

Selleks, et kuvada HTTP staatuskoodi (antud juhul 494 Request header too large) ja muud teavet kliendi poolel, tuleb arenduskonsool avada klahviga F12. Seejärel navigeerige vahekaardile "Network". Nüüd saab lehekülje avada, veebileht (näiteks index.php) peaks olema nähtav võrgu vahekaardil. See tuleb valida ja seejärel tuleb valida Herder sektsioon. Seejärel näeb kasutaja järgmist tulemust:

Staatuse kood 494 Request header too large
Ülevaade
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=494
Staatus: 494 Request header too large
Need: Network
IP-aadress: XX.XX.XX.XX
Staatuse kood 494 Request header too large

494 staatuskoodi brauserite ühilduvus

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser on entusiastlik veebiarendaja, kellel on kalduvus HTTP staatuskoodide suhtes.

LinkedInGitHub