400-499

Client error responses

HTTP olekukoodid vahemikus 400 kuni 499 on kliendi veakoodid. Neid kasutab server, et teavitada klienti sellest, et taotlus ebaõnnestus kliendi vea tõttu. Taotlus ise oli kehtetu või kliendil ei olnud vajalikke õigusi taotletud ressursile juurdepääsuks. Neid kasutavad sageli veebirakendused ja APId, et näidata probleeme päringu töötlemisel. Oluline on märkida, et mõned neist koodidest võivad aidata kliendil ka viga diagnoosida ja parandada. Näiteks kood 400 näitab, et kliendi taotlus on vigane, ja võib aidata kliendil kindlaks teha vea põhjuse. Kood 401 näitab kliendile, et taotletud ressursile juurdepääsuks on vaja autentimist, samas kui kood 403 näitab, et kliendil ei ole luba ressursile juurdepääsuks.

<400/> Bad Request

Taotlus on kehtetu
Ametlik Alamstaatuse koodid

<401/> Unauthorized

Taotlus oli loata
Ametlik Alamstaatuse koodid

<402/> Payment Required

nõutav on makse
Ametlik

<403/> Forbidden

See taotlus ei ole lubatud
Ametlik Alamstaatuse koodid

<404/> Not Found

Veebiserver ei suutnud soovitud ressurssi leida
Ametlik Alamstaatuse koodid

<405/> Method Not Allowed

Taotluses kasutatud meetod ei ole lubatud
Ametlik Alamstaatuse koodid

<406/> Not Acceptable

Kasutajaagendil puudub aktsepteeritud esindus
Ametlik Alamstaatuse koodid

<407/> Proxy Authentication Required

Vajalik on autentimine proxyga
Ametlik

<408/> Request Timeout

Taotluse esitamise aeg on lõppenud
Ametlik

<409/> Conflict

Ressouce'i praeguses seisus oli konfliktis
Ametlik

<410/> Gone

Ressouce ei ole püsivalt enam saadaval ja on tõenäoliselt kustutatud.
Ametlik

<411/> Length Required

Taotlust ei töödeldud, sest oodati sisu pikkust.
Ametlik

<412/> Precondition Failed

eeltingimused ei olnud rahuldavad, taotlus ei olnud edukas
Ametlik Alamstaatuse koodid

<413/> Payload Too Large

Kaskoormus on serveri jaoks liiga suur
Ametlik

<414/> URI Too Long

URL on liiga pikk, server ei ole valmis seda hindama.
Ametlik

<415/> Unsupported Media Type

Ressouce'i jaoks ei ole kasuliku koormuse formaat kättesaadav.
Ametlik

<416/> Range Not Satisfiable

Taotletud valdkondi ei ole võimalik pakkuda
Ametlik

<417/> Expectation Failed

Ootusi ei suudetud täita
Ametlik

<418/> I'm a teapot

Kohvi ei saanud teha teekannuga
Ametlik

<421/> Misdirected Request

Taotlus oli valesti suunatud
Ametlik

<422/> Unprocessable Content

Semantilise vea tõttu ei saanud taotlust töödelda.
Ametlik

<423/> Locked

Ressouce on lukustatud
Ametlik

<424/> Failed Dependency

Puudub hädavajalik sõltuvus
Ametlik

<425/> Too Early

Server ei soovi taotlust veel töödelda
Ametlik

<426/> Upgrade Required

Vajalik on protokolli uuendamine
Ametlik

<428/> Precondition Required

Taotluse töötlemiseks on vajalik eeltingimus
Ametlik

<429/> Too Many Requests

Server on saanud liiga palju päringuid
Ametlik

<431/> Request Header Fields Too Large

Taotluse päis on liiga suur
Ametlik

<440/> Login Time-out

kliendi HTTP-sessioon on lõppenud ja ta peab uuesti sisse logima.
Mitteametlik (Microsoft Internet Information Services)

<444/> No Response

Kasutatakse sisemiselt, et anda serverile korraldus mitte tagastada kliendile mingit teavet ja sulgeda ühendus kohe.
Mitteametlik (nginx)

<449/> Retry With

Staatusekood näitab, et taotlust ei saa täita, sest klient ei ole esitanud piisavalt teavet.
Mitteametlik (Microsoft Internet Information Services)

<451/> Unavailable For Legal Reasons

Õiguslikel põhjustel on taotlus tagasi lükatud.
Ametlik

<451/> Redirect

kasutaja postkasti ei ole võimalik ligi pääseda
Mitteametlik (Microsoft Internet Information Services)

<494/> Request header too large

Klient on kas saatnud liiga suure HTTP-päringu või on edastatud HTTP-pealkirjad liiga pikad.
Mitteametlik (nginx)

<495/> SSL Certificate Error

Kliendisertifikaadi kontrollimisel tekkis viga
Mitteametlik (nginx)

<496/> SSL Certificate Required

Taotlus, mis ei sisalda SSL-sertifikaati, kuigi see on nõutav.
Mitteametlik (nginx)

<497/> HTTP Request Sent to HTTPS Port

HTTPS-porti saadeti tavaline HTTP-päring.
Mitteametlik (nginx)

<499/> Client Closed Request

klient sulges taotluse enne, kui server sai vastuse saata.
Mitteametlik (nginx)