499

Client Closed Request

Mitteametlik (nginx)
klient sulges taotluse enne, kui server sai vastuse saata.

Üldine selgitus 499 staatuskoodi kohta

HTTP olekukood 499 Client Closed Request on mitteametlik olekukood, mida kasutab spetsiaalselt nginxi veebiserver. See tekib siis, kui klient (st brauser või mõni muu kliendiprogramm) katkestab ühenduse serveriga enne, kui server on saanud päringut täielikult töödelda ja vastuse saata. See võib juhtuda erinevatel põhjustel, näiteks kui kasutaja tühistab taotluse, laadides lehe uuesti või klõpsates teisel lingil enne, kui server on vastanud. See võib olla tingitud ka võrguprobleemidest või kliendi ajakatkestusest. Kuna tegemist on mitteametliku staatuskoodiga, ei ole see osa standardsest HTTP-protokollist, vaid nginxi spetsiifiline implementatsioon selliste sündmuste märkimiseks.

HTTP staatuskoodi 499 täpsustamine

pooleliolev töö

Allikas / Tsitaat: HTTP-kood 499 Client Closed Request on määratletud jaotises 499 jaotises HTTP NGINX.

Kuidas PHP-ga 499 staatuskoodi visata?

Veebilehel HTTP-koodi 499 kuvamiseks võib kasutada PHP-funktsiooni http_response_code. Süntaks on järgmine: http_response_code(499) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testige HTTP-koodi 499

Selleks, et kuvada HTTP staatuskoodi (antud juhul 499 Client Closed Request) ja muud teavet kliendi poolel, tuleb arenduskonsool avada klahviga F12. Seejärel navigeerige vahekaardile "Network". Nüüd saab lehekülje avada, veebileht (näiteks index.php) peaks olema nähtav võrgu vahekaardil. See tuleb valida ja seejärel tuleb valida Herder sektsioon. Seejärel näeb kasutaja järgmist tulemust:

Staatuse kood 499 Client Closed Request
Ülevaade
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=499
Staatus: 499 Client Closed Request
Need: Network
IP-aadress: XX.XX.XX.XX
Staatuse kood 499 Client Closed Request

Kuidas lahendada probleem 499 staatuskoodiga?

HTP olekukood 499 Client Closed Request, mitteametlik olekukood, mida kasutab veebiserver nginx, annab märku, et klient katkestas ühenduse enne, kui server sai päringut täielikult töödelda. See nähtus võib olla tingitud mitmest põhjusest, mis võivad olla nii kliendi kui ka serveri poolel.

Mõeldavad põhjused:

  • Kasutajate tegevus: Kasutaja tühistab taotluse, laadides lehe uuesti, navigeerides teisele lehele või sulgedes brauseri enne, kui server saab vastata.
  • Ajastuse ületamine kliendi poolel: Klient esitab taotluse ja ootab teatud aja jooksul vastust. Kui server ei vasta selle aja jooksul, tühistab klient taotluse.
  • Võrguprobleemid: Ebastabiilne võrguühendus või tõrked võivad põhjustada kliendi ja serveri vahelise ühenduse katkemise.
  • Serveri ülekoormus: Kõrge serveri kasutus võib suurendada päringute töötlemisaega, mis omakorda võib põhjustada kliendipoolseid ajakatkestusi.

Lahendused:

  • Serveri jõudluse optimeerimine: Serveri konfiguratsiooni ja riistvara täiustamine võib aidata vähendada vastamisaega. See hõlmab serveri ressursside skaleerimist, sisu vahemällu salvestamist ja andmebaasi päringute optimeerimist.
  • Kliendi aeglustuse reguleerimine: Kliendipoolsete aeglustuse väärtuste laiendamisega saab serverile anda rohkem aega päringutele vastamiseks, vähendades sellega 499 Client Closed Request vea riski.
  • Võrguühenduse stabiliseerimine: Kliendi ja serveri vahelise võrguinfrastruktuuri kontrollimine ja parandamine võib aidata vähendada ühenduse katkemist.
  • Monitooring ja logimine: Seire- ja logimisvahendite rakendamine võib aidata tuvastada 499 Client Closed Request vea põhjuseid. Serverilogide analüüsimisega saab kitsaskohti või veaallikaid avastada ja kõrvaldada.

On oluline märkida, et 499 Client Closed Request staatuskood on nginx'ile omane ja nõuab seetõttu spetsiaalset käitlemist, mis on kohandatud vastavale serverkeskkonnale ja veebirakenduse erinõuetele. Tihe koostöö veebiarendajate, võrguadministraatorite ja serverite administraatorite vahel on hädavajalik, et leida probleemile tõhus lahendus ja parandada kasutajakogemust.

499 staatuskoodi brauserite ühilduvus

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser on entusiastlik veebiarendaja, kellel on kalduvus HTTP staatuskoodide suhtes.

LinkedInGitHub