425

Too Early

Ametlik
Server ei soovi taotlust veel töödelda

HTTP staatuskoodi 425 täpsustamine

Statuskood 425 Too Early näitab, et server ei soovi riskida sellise päringu töötlemisega, mida võidakse uuesti esitada.

Kasutajad, kes saadavad päringu varajases andmevahetuses, peaksid päringu uuesti esitama, kui nad saavad vastuse statuskoodi 425 Too Early. Kasutajaagent PEAB automaatselt uuesti proovima, kuid korduskatsetusi EI TOHI saata varajases andmeväljas.

Kõikidel juhtudel võib vahendaja edastada 425 Too Early staatuskoodi. Vahendaja PEAB edastama 425 Too Early staatuskoodi, kui tema poolt vastu võetud ja edastatud taotlus sisaldas varajase andmestiku päisevälja. Vastasel juhul VÕIB vahendaja, kes saab taotluse varajases andmeväljas, vastuseks 425 Too Early staatuskoodile automaatselt uuesti proovida seda taotlust, kuid ta PEAB ootama, kuni TLS-käitumine on lõppenud sellel ühendusel, kust ta taotluse sai.

Server ei saa eeldada, et klient on võimeline taotlust uuesti proovima, välja arvatud juhul, kui taotlus on vastu võetud varajases andmeväljas või kui varajase andmevälja päise väljale on määratud "1". Server EI TOHI väljastada 425 Too Early staatuskoodi, kui üks neist tingimustest ei ole täidetud.

Statuskood 425 Too Early ei ole vaikimisi vahemällu paigutatav. Selle kasuliku koormuse puhul ei ole tegemist ühegi tuvastatud ressursi representatsiooniga.

Allikas / Tsitaat: HTTP-kood 425 Too Early on määratletud jaotises 5.2 jaotises RFC4918.

HTTP protokoll

pooleliolev töö

Kuidas PHP-ga 425 staatuskoodi visata?

Veebilehel HTTP-koodi 425 kuvamiseks võib kasutada PHP-funktsiooni http_response_code. Süntaks on järgmine: http_response_code(425) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testige HTTP-koodi 425

Selleks, et kuvada HTTP staatuskoodi (antud juhul 425 Too Early) ja muud teavet kliendi poolel, tuleb arenduskonsool avada klahviga F12. Seejärel navigeerige vahekaardile "Network". Nüüd saab lehekülje avada, veebileht (näiteks index.php) peaks olema nähtav võrgu vahekaardil. See tuleb valida ja seejärel tuleb valida Herder sektsioon. Seejärel näeb kasutaja järgmist tulemust:

Staatuse kood 425 Too Early
Ülevaade
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=425
Staatus: 425 Too Early
Need: Network
IP-aadress: XX.XX.XX.XX
Staatuse kood 425 Too Early

Kuidas luua oma vealehekülg staatuskoodi 425 jaoks

Oma 425 Too Early vealehe loomine on nii "Apache" kui ka "NGINX" veebiserverite puhul suhteliselt lihtne.

Apache Webserver

Veebiserver "Apache" on üks levinumaid veebiservereid Internetis. Oma 425 Too Early vealehe loomiseks "Apache'is" tuleb teha järgmine muudatus järgmises failis.

File: .htaccess
ErrorDocument 425 /errors/425.html

NGINX Webserver

Sarnaselt veebiserverile "Apache" on ka "NGINX" internetis laialdaselt kasutusel. Oma 425 Too Early vealehe loomiseks "NGINXis" tuleb teha järgmine muudatus järgmises failis.

File: sites-enabled/default
error_page 425 /425.html;
location = /425.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

425 staatuskoodi brauserite ühilduvus

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Konstandid programmeerimiskeeltes

http.StatusTooEarly
Response::HTTP_TOO_EARLY
:too_early
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser on entusiastlik veebiarendaja, kellel on kalduvus HTTP staatuskoodide suhtes.

LinkedInGitHub